Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Nombre del trámite
Ciudadanía (93)
Ajuts per a Casals d'estiu 2022 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ajuts per a menjador escolar curs 2022-2023 Documentos asociados Presencial
Alta al Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de Contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Anul·lació de lloguer de nínxol Documentos asociados Presencial
Assabentat d'obres menors Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica Documentos asociados Presencial
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures Documentos asociados Presencial
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí Presencial
Certificacions Cadastrals Documentos asociados Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Certificat d'inscripció (convivència) del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Certificat de béns Documentos asociados Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Certificat històric d'empadronament amb dades anteriors a l'1 de maig 1996 Documentos asociados Presencial
Certificat individual del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Trámite telemático
Certificats base de dades de ciutat Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) Documentos asociados Presencial
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Concurs de cartells de Carnaval Documentos asociados Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documentos asociados Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures Documentos asociados Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents Documentos asociados Presencial
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí Documentos asociados Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Consultes sobre temes de consum Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Declaració d'especial interès municipal Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
IdCAT Certificat Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Inscripció als casals vacacionals de primavera 2022 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Inscripcions als Casals diaris Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball Documentos asociados Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal Documentos asociados Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos Documentos asociados Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre Documentos asociados Presencial
Matrícula viva Escola de Música Pere Burés 22-23 Documentos asociados Trámite telemático
Modificació de contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Preinscripció a l'Espai familiar Creixença Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Preinscripció a les escoles bressol municipals Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Preinscripció i matriculació a l'Escola Municipal d'art i disseny EDRA, curs 2022-2023 Documentos asociados Trámite telemático
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documentos asociados Presencial
Reclamacions sobre temes de consum Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Recollida de la poda Trámite telefónico
Recollida de mobles i altres voluminosos Trámite telefónico
Registre municipal d'animals de companyia Documentos asociados Presencial
Renovació de drets funeraris de sepultures Documentos asociados Presencial
Renovació del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial
Renúncia de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documentos asociados Presencial
Rescat de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Trámite telemático
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'accés a la informació pública Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2022 MusicArt Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvenció 2022 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2021-2022 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) Presencial
Empresas (55)
Alta de Contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Assabentat d'obres menors Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Certificacions Cadastrals Documentos asociados Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Certificat de béns Documentos asociados Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Certificats base de dades de ciutat Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documentos asociados Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus A Documentos asociados Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus B Documentos asociados Trámite telemático
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Trámite telemático
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Declaració d'especial interès municipal Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació Documentos asociados Trámite telemático
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats Documentos asociados Trámite telemático
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal Documentos asociados Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives Documentos asociados Trámite telemático
Llicència per instal.lar una grua torre Documentos asociados Presencial
Modificació de contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documentos asociados Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documentos asociados Presencial
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Trámite telemático
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització d'ocupació d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Entidades (35)
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documentos asociados Presencial
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Trámite telemático
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documentos asociados Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documentos asociados Trámite telemático
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Trámite telemático
Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2022 Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documentos asociados Presencial
Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí la temporada esportiva 2021-2022 o l'any esportiu 2022 Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) Documentos asociados Trámite telemático
Subvencions 2022 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) Documentos asociados Trámite telemático
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Emprendedores (12)
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Trámite telemático
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documentos asociados Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documentos asociados Trámite telemático
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comercio (39)
Alta de Contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documentos asociados Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus A Documentos asociados Trámite telemático
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Trámite telemático
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documentos asociados Presencial
Convocatòria 2022 de subvencions per a la millora del comerç Documentos asociados Trámite telemático
Declaració d'especial interès municipal Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació Documentos asociados Trámite telemático
Fira d'artesans festa major 2022 Documentos asociados Trámite telemático
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Trámite telemático
Sol·licitud canvi d'ubicació, articles de venda i ampliacions d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de RENOVACIÓ anual de l'autorització d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud per a demanar la TRANSMISSIÓ d'una parada entre familiars de 1r i 2n grau als mercats de venda no sedentària. Documentos asociados Trámite telemático
Proveedores (34)
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documentos asociados Presencial
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Trámite telemático
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documentos asociados Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documentos asociados Trámite telemático
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Trámite telemático
Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2022 Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documentos asociados Presencial
Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí la temporada esportiva 2021-2022 o l'any esportiu 2022 Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) Documentos asociados Trámite telemático
Subvencions 2022 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) Documentos asociados Trámite telemático
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros