Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Nom del tràmit
Ciutadania (100)
Ajuts per a Casals d'estiu 2024 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per a menjador escolar curs 2024-2025 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals, exercici 2023 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per al pagament d'obres de reforma i condicionament d'habitatges inclosos en la borsa de mediació pel lloguer social (BMLLS), any 2024 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2024 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta al Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de Contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Anul·lació de lloguer de nínxol Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Assabentat d'obres menors (només en habitatges) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Autorització d'alimentació de gats de carrer Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram Documents associats Presencial
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica Documents associats Presencial
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Celebració de matrimonis civils - Ajuntament de Rubí Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificacions Cadastrals Documents associats Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat d'inscripció (convivència) del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial
Certificat de béns Documents associats Presencial
Certificat de compatibilitat urbanística associat a la tramitació d'activitats Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat històric d'empadronament amb dades anteriors a l'1 de maig 1996 Documents associats Presencial
Certificat individual del Padró Municipal d'Habitants Documents associats
Certificats base de dades de ciutat Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Cessió gratuïta de part de terrenys Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de primera ocupació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Concurs de Comparses de Carnaval 2024 Documents associats
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures Documents associats Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents Documents associats Presencial
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí Documents associats Presencial
Confirmació de l'esborrany de sol·licitud d'ajut per a mejador escolar 2024-25 Presencial Tràmit telemàtic
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Consultes sobre temes de consum Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Declaració d'especial interès municipal Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
IdCAT Certificat Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció als Casals Vacacionals 2024 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball Documents associats Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (enderrocs) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (legalització) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (obra nova) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència de divisió horitzontal Documents associats Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos Documents associats Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre Documents associats Presencial
Modificació de contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Preinscripció a l'Espai familiar Creixença 2023-24 Documents associats Presencial
Preinscripció a les escoles bressol municipals Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Preinscripció i Matriculació 2024-2025 Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés Documents associats Tràmit telemàtic
Preinscripció i matriculació a l'Escola Municipal d'art i disseny EDRA, curs 2024-2025 Documents associats Tràmit telemàtic
Presentació d'una queixa o consulta a la Sindicatura de Greuges Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documents associats Presencial
Reclamacions sobre temes de consum Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Recollida de la poda Tràmit telefònic
Recollida de mobles i altres voluminosos Tràmit telefònic
Registre municipal d'animals de companyia Documents associats Presencial
Renovació de drets funeraris de sepultures Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Renovació del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial
Renúncia de drets funeraris Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documents associats Presencial
Rescat de drets funeraris Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Tràmit telemàtic
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'accés a la informació pública Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2022 MusicArt Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2024-2025 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvenció 2024 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2023-2024 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) Presencial
Empreses (60)
Alta de Contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Al·legacions o recursos a sancions d'activitats econòmiques Documents associats Tràmit telemàtic
Assabentat d'obres menors (només en habitatges) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificacions Cadastrals Documents associats Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat de béns Documents associats Presencial
Certificat de compatibilitat urbanística associat a la tramitació d'activitats Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificats base de dades de ciutat Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Cessió gratuïta de part de terrenys Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 18/2020 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 20/2009 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de primera ocupació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicacions prèvies amb certificat tècnic segons Llei 18/2020 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Tràmit telemàtic
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Declaració d'especial interès municipal Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació Documents associats Tràmit telemàtic
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informació sobre el tràmit d'informe en matèria d'incendis
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats Documents associats Tràmit telemàtic
Llicència d'obertura de rases, cales, canalitzacions i/o connexions de subministrament a la via pública. Documents associats Tràmit telemàtic
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (enderrocs) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (legalització) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (obra nova) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència de divisió horitzontal Documents associats Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives Documents associats Tràmit telemàtic
Llicència per instal.lar una grua torre Documents associats Presencial
Modificació de contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documents associats Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documents associats Presencial
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització d'ocupació d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització d'utilització d'ESPAIS PROMOCIONALS del Mercat Municipal Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Documents associats Tràmit telemàtic
Entitats (42)
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificats base de dades de ciutat Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Tràmit telemàtic
Concurs de Comparses de Carnaval 2024 Documents associats
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informació sobre el tràmit d'informe en matèria d'incendis
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Tràmit telemàtic
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documents associats Tràmit telemàtic
Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Tràmit telemàtic
Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'activitats Festa Major de Sant Pere 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documents associats Presencial
Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí per a la temporada esportiva o l'any esportiu en curs Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats d'educació per a la salut i de suport sociaosanitari a malalts i familiars (3.4A) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió d'arts escèniques (3.2E) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió musical (3.2D) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de dinamitació social, cultural i esportiva dels barris (3.23B) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya (3.2C) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana (3.2G) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de sensibilització i educació per a la ciutadania global (1.8A) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de temps lliure d'infants i joves (1.3B) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats en l'ambit d'actuació del Pla Local de Joventut (1.3A) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats i projectes de concienciació i sensibilització ciutadana sobre aspectes ambientals i altres bones pràctiques (6.1B) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones amb diversitat funcional (1.1F) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials (1.1E) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes socioeducatius adreçats a la infància i a l'adolescència (1.1C) Documents associats Tràmit telemàtic
Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions culturals de Rubí per a projectes de l'any 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Emprenedors (13)
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 18/2020 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 20/2009 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicacions prèvies amb certificat tècnic segons Llei 18/2020 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Tràmit telemàtic
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documents associats Tràmit telemàtic
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Tràmit telemàtic
Comerç (44)
Alta de Contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Al·legacions o recursos a sancions d'activitats econòmiques Documents associats Tràmit telemàtic
Baixa de contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 18/2020 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 20/2009 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicacions prèvies amb certificat tècnic segons Llei 18/2020 Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Tràmit telemàtic
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Convocatòria 2024 de subvencions per a la millora del comerç Documents associats Tràmit telemàtic
Declaració d'especial interès municipal Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació Documents associats Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informació sobre el tràmit d'informe en matèria d'incendis
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'activitats Festa Major de Sant Pere 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'alta o cessament del lloguer de cambres o magatzems del Mercat Municipal Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització d'utilització d'ESPAIS PROMOCIONALS del Mercat Municipal Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització de canvi de nom en la titularitat d'adjudicacions del Mercat Municipal Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de CANVI d'ubicació, d'articles de venda o d'ampliacions d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de RENOVACIÓ anual de l'autorització d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de tancament temporal d'espais de venda o locals del Mercat Municipal Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud per a demanar la TRANSMISSIÓ d'una parada entre familiars de 1r i 2n grau als mercats de venda no sedentària. Documents associats Tràmit telemàtic
Proveïdors (42)
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificats base de dades de ciutat Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Tràmit telemàtic
Concurs de Comparses de Carnaval 2024 Documents associats
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informació sobre el tràmit d'informe en matèria d'incendis
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Tràmit telemàtic
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documents associats Tràmit telemàtic
Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Tràmit telemàtic
Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'activitats Festa Major de Sant Pere 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documents associats Presencial
Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí per a la temporada esportiva o l'any esportiu en curs Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats d'educació per a la salut i de suport sociaosanitari a malalts i familiars (3.4A) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió d'arts escèniques (3.2E) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió musical (3.2D) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de dinamitació social, cultural i esportiva dels barris (3.23B) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya (3.2C) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana (3.2G) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de sensibilització i educació per a la ciutadania global (1.8A) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de temps lliure d'infants i joves (1.3B) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats en l'ambit d'actuació del Pla Local de Joventut (1.3A) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats i projectes de concienciació i sensibilització ciutadana sobre aspectes ambientals i altres bones pràctiques (6.1B) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones amb diversitat funcional (1.1F) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials (1.1E) Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes socioeducatius adreçats a la infància i a l'adolescència (1.1C) Documents associats Tràmit telemàtic
Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions culturals de Rubí per a projectes de l'any 2024 Documents associats Tràmit telemàtic
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica