Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Nom del tràmit
Ciutadania (79)
Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix Documents associats Presencial
Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 Documents associats Presencial
Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta al Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de Contragual Documents associats Presencial
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Anul·lació de lloguer de nínxol Documents associats Presencial
Assabentat d'obres menors Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram Documents associats Presencial
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica Documents associats Presencial
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures Documents associats Presencial
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí Presencial
Certificacions Cadastrals Documents associats Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Certificat d'empadronament Documents associats Presencial
Certificat de béns Documents associats Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documents associats Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) Documents associats Presencial
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de primera ocupació Documents associats Presencial
Concurs de cartells de Carnaval Documents associats Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documents associats Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures Documents associats Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents Documents associats Presencial
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Consultes sobre temes de consum Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documents associats Presencial
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gual permanent: Alta Documents associats Presencial
Gual permanent: Baixa Documents associats Presencial
Gual permanent: Modificació Documents associats Presencial
IdCAT Certificat Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Inscripcions als Casals diaris Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball Documents associats Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (enderrocs) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (legalització) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (obra nova) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència de divisió horitzontal Documents associats Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documents associats Presencial
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos Documents associats Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre Documents associats Presencial
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documents associats Presencial
Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 Documents associats Tràmit telemàtic
Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença Documents associats Presencial
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés Documents associats Tràmit telemàtic
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documents associats Presencial
Reclamacions sobre temes de consum Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Recollida de l'esporga Tràmit telefònic
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Registre municipal d'animals de companyia Documents associats Presencial
Renovació de drets funeraris de sepultures Documents associats Presencial
Renovació del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial
Renúncia de drets funeraris Documents associats Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documents associats Presencial
Rescat de drets funeraris Documents associats Presencial
Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat Documents associats
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documents associats Presencial
Sol·licitud d'accés a la informació pública Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2020-21 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvenció 2020 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2019-2020 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) Presencial
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telefònic
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial
Empreses (43)
Alta de Contragual Documents associats Presencial
Assabentat d'obres menors Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta Documents associats Presencial
Certificacions Cadastrals Documents associats Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Certificat de béns Documents associats Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documents associats Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de primera ocupació Documents associats Presencial
Comunicació prèvia de tipus A Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de tipus B Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gual permanent: Alta Documents associats Presencial
Gual permanent: Baixa Documents associats Presencial
Gual permanent: Modificació Documents associats Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats Documents associats Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (enderrocs) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (legalització) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (obra nova) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència de divisió horitzontal Documents associats Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documents associats Presencial
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives Documents associats Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre Documents associats Presencial
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documents associats Presencial
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documents associats Presencial
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documents associats Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documents associats Presencial
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documents associats Presencial
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Entitats (28)
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documents associats Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris Documents associats Presencial
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania Documents associats Presencial
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documents associats Presencial
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Emprenedors (5)
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comerç (22)
Alta de Contragual Documents associats Presencial
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta Documents associats Presencial
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de tipus A Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gual permanent: Alta Documents associats Presencial
Gual permanent: Baixa Documents associats Presencial
Gual permanent: Modificació Documents associats Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documents associats Presencial
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documents associats Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Proveïdors (23)
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documents associats Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris Documents associats Presencial
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania Documents associats Presencial
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documents associats Presencial
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica