Esteu aquí: Inici → Tràmits

Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació

Document que certifica l'antiguitat i legalitat d'una edificació per tal de poder inscriure'ls al Registre de la Propietat, i per a la tramitació de la cèdula d'habitabilitat davant la Generalitat de Catalunya.

Qualsevol persona física o jurídica.

  • Imprès de sol·licitud del certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació,1 per duplicat.
  • Justificant de pagament de la taxa municipal, segons Ordenança fiscal vigent.2
  • En el plànol d'emplaçament a escala 1:1000, que ha d'estar signat pel propietari, s'indicarà la parcel·la objecte de la petició. Aquest plànol es pot obtenir en l'Oficina d'atenció al públic del Servei de planejament i gestió urbanística, amb el pagament previ, o en la pàgina web de l'Oficina del Cadastre
  • La fotocòpia del darrer rebut de contribució (IBI, Impost de Béns Immobles).
  • És recomanable presentar còpia de la llicència d'obres, si és que se'n disposa, per facilitar la cerca de l'expedient administratiu.

 1 Veure apartat de Recursos relacionats.

 2 Autoliquidació generada i lliurada per l'oficina de la Diputació de Barcelona.  Oficina gestoria de Rubí de la Diputació de Barcelona.

ordenança fiscal 17

  • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
Ordenança fiscal núm. 17.

3 mesos

De part
No té efectes
Secretari de l'Ajuntament amb el vist-i-plau de l'Alcaldia

NORMATIVA:

Normativa urbanística municipal vigent

El primer pas per sol·licitar un Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació serà dirigir-se a l'Oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona  a recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent Oficina gestora de Rubí de recaptació de la Diputació de Barcelona. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació corresponent a qualssevol de les  oficines d'Atenció al Ciutadà o Finestreta única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

A efectes de regularitzar la situació dels habitatges per tal que puguin ser inscrits al Registre de la Propietat, s'expedeixen certificats d'antiguitat en els casos en què, aquests no ocupin terrenys declarats com a zona verda, ni estiguin sotmesos a expedient disciplinari urbanístic i tinguin una antiguitat superior a 6 anys, a partir de l'acabament de les obres.

El termini de 6 anys és regulat pel Decret Legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i fa referència a la prescripció de l'aplicació de les mesures de protecció de la legalitat urbanística, en el supòsit d'haver realitzat obres sense tenir la llicència corresponent.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 935 887 000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

L'oficina restarà tancada els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8  de gener de 2021 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica