Esteu aquí: Inici → Tràmits

Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació

Document que certifica l'antiguitat i legalitat d'una edificació per tal de poder inscriure'ls al Registre de la Propietat, i per a la tramitació de la cèdula d'habitabilitat davant la Generalitat de Catalunya.

Qualsevol persona física o jurídica.

 • Imprès de sol·licitud del certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació,1 per duplicat.
 • Justificant de pagament de la taxa municipal, segons Ordenança fiscal vigent.2
 • En el plànol d'emplaçament a escala 1:1000, que ha d'estar signat pel propietari, s'indicarà la parcel·la objecte de la petició. Aquest plànol es pot obtenir en l'Oficina d'atenció al públic del Servei de planejament i gestió urbanística, amb el pagament previ, o en la pàgina web de l'Oficina del Cadastre
 • La fotocòpia del darrer rebut de contribució (IBI, Impost de Béns Immobles).
 • És recomanable presentar còpia de la llicència d'obres, si és que se'n disposa, per facilitar la cerca de l'expedient administratiu.

 1 Veure apartat de Recursos relacionats.

 2 Autoliquidació generada i lliurada per l'oficina de la Diputació de Barcelona.  Oficina gestoria de Rubí de la Diputació de Barcelona.

ordenança fiscal 17

 • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
Ordenança fiscal núm. 17.

3 mesos

De part
No té efectes
Secretari de l'Ajuntament amb el vist-i-plau de l'Alcaldia

NORMATIVA:

Normativa urbanística municipal vigent

El primer pas per sol·licitar un Certificat d'antiguiat i legalitat d'una edifcació serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària a qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

A efectes de regularitzar la situació dels habitatges per tal que puguin ser inscrits al Registre de la Propietat, s'expedeixen certificats d'antiguitat en els casos en què, aquests no ocupin terrenys declarats com a zona verda, ni estiguin sotmesos a expedient disciplinari urbanístic i tinguin una antiguitat superior a 6 anys, a partir de l'acabament de les obres.

El termini de 6 anys és regulat pel Decret Legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i fa referència a la prescripció de l'aplicació de les mesures de protecció de la legalitat urbanística, en el supòsit d'haver realitzat obres sense tenir la llicència corresponent.

 

Durant el tràmit de l'expedient si ha d'aportar documentació complementària o ha de subsanar deficiències requerides, els informem que consta un tràmit específic anomenat Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient, pel qual el tràmit és més àgil i escaient:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/605

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: del 2 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h

 

 El dia 1 de juliol tancat per festa local de Rubí.

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica