Esteu aquí: Inici → Tràmits

Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires

Autoritzar la col·locació de taules i cadires a l'espai públic per aquells establiments que disposin de llicència municipal i que llur ocupació no obstaculitzi l'entrada als edificis, vivendes o locals, ni tampoc el pas de les persones.

Persona física o jurídica.

  • Sol.licitud degudament emplenada.
  • Tota la documentació que es demana al full de sol·licitud.

Un cop arribi la sol·licitud al nostre departament es farà una inspecció de la zona proposada per comprovar la viabilitat de la instal·lació de les taules i cadires, es decidirà si es pot atorgar la llicència d'ocupació i s'establiran les condicions específiques que ha de complir cada establiment (mesures de seguretat addicionals, senyalització de l'ocupació...)


Segons la Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, qualsevol ocupació ha de deixar un pas mínim lliure d'obstacles per als vianants d'1,20 m d'amplada.

No s'autoritzarà l'ocupació amb taules i cadires en voreres de menys de 2 metres d'amplada.

Taxa: Per la gestió de la llicència d'ocupació 34,00 Euros

  • Activitat anual (01/01 a 31/12) per metre quadrat i any 29,50 Euros
  • Activitat temporada d'estiu (01/05 a 30/09) per metre quadrat i mes o fracció 4,80 Euros
  • Activitat temporada d'hivern (01/10 a 30/04) per metre quadrat i mes o fracció 1,80 Euros
  • Activitat eventual per metre quadrat i dia 2,80 Euros
  • La taxa mínima de liquidació és de 78,00 Euros

Per a les ocupacions que es realitzin en calçada, zona d'aparcament (tarimes) la taxa tindrà un recàrrec del 25%.

  • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
  • A la FUER (Finestreta Única Empresarial) mitjançant taló conformat o targeta bancària .
Núm. 14 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal

1 mes pel Decret de Llicència.

 

De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de l'espai públic amb taules, cadires i altres instal·lacions anàlogues.

Ordenança fiscal 14 secció cinquena.

- Les modificacions de les llicències per a l'ocupació de l'espai públic amb taules i cadires (baixa, modificació -ampliació o disminució dels metres quadrats de l'ocupació-) s'han de fer mitjançant instància degudament complimentada a l'oficina de la FUER i abonant les taxes que se'n derivin segons el tràmit sol·licitat.

- No es podrà ocupar l'espai públic amb taules i cadires fins a l'obtenció de la llicència administrativa corresponent.

- En el cas de tramitació de la baixa o modificació per disminució dels metres quadrats de la llicència durant el període autoritzat no es preveu la devolució de la part proporcional de la taxa abonada.

 

Horari de les terrasses:

1. L'hora límit d'utilització de les terrasses serà el següent:

                        En temporada d'estiu, fins a les 24 hores, de diumenge a dijous; fins a la 1 de la matinada els divendres, dissabtes i vigílies de festius.

                        En temporada d'hivern fins a les 23 hores, de diumenge a dijous, i fins les 24 hores els divendres, dissabtes i vigílies de festius.

2. La terrassa NO podrà iniciar el seu servei durant tot l'any:

- Abans de les 8 hores, de dilluns a divendres.

- Abans de les 10, els dissabtes, diumenges i festius.

Presencial Tràmit presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica