Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off off
Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
Assabentat d'obres menors <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Contragual <d Documents associats on Presencial off off
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
IdCAT Certificat on Presencial off off
Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2020-21 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Subvenció 2020 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2019-2020 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Subvenció per al projecte 50/50 d'estalvi energètic <d Documents associats on Presencial off off
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic off
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica