Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Ajuts per a activitats/projectes pedagògics que realitzen els centres educatius públics 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuts per a Casals d'estiu 2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuts per a menjador escolar curs 2021-2022 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta de Contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
Assabentat d'obres menors <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Tràmit telemàtic
Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
Convocatòria 2021 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Declaració d'especial interès municipal <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
IdCAT Certificat on Presencial off off
Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
Inscripció als casals vacacionals 2021 de l'Institut Escola Teresa Altet <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
Inscripcions als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documents associats on Presencial off off
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
Modificació de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Modificació de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Modificació de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Preinscripció a l'Espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2021-2022 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés 2021-22 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Tràmit telemàtic
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2021 MusicArt <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Subvenció 2021 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions de Rubí per a projectes de l'any 2021 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers