Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Ajuts per a Casals d'estiu 2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuts per a menjador escolar curs 2024-2025 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuts per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals, exercici 2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuts per al pagament d'obres de reforma i condicionament d'habitatges inclosos en la borsa de mediació pel lloguer social (BMLLS), any 2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta de Contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Al·legacions o recursos a sancions d'activitats econòmiques <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Al·legacions per infraccions de les ordenances municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Assabentat d'obres menors (només en habitatges) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Autorització d'alimentació de gats de carrer <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Certificat d'inscripció (convivència) del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
Certificat de compatibilitat urbanística associat a la tramitació d'activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Certificat històric d'empadronament amb dades anteriors a l'1 de maig 1996 <d Documents associats on Presencial off off
Certificat individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats off off off
Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Cessió gratuïta de part de terrenys <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 18/2020 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 20/2009 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Comunicacions prèvies amb certificat tècnic segons Llei 18/2020 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Tràmit telemàtic
Concurs de Comparses de Carnaval 2024 <d Documents associats off off off
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
Confirmació de l'esborrany de sol·licitud d'ajut per a mejador escolar 2024-25 on Presencial off on Tràmit telemàtic
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Convocatòria 2024 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Declaració d'especial interès municipal <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
IdCAT Certificat on Presencial off off
Informació sobre el tràmit d'informe en matèria d'incendis off off off
Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
Inscripció als Casals Vacacionals 2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Justificació de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí de la temporada esportiva o l'any esportiu anterior <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documents associats on Presencial off off
Llicència d'obertura de rases, cales, canalitzacions i/o connexions de subministrament a la via pública. <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
Modificació de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Modificació de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Modificació de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Preinscripció a l'Espai familiar Creixença 2023-24 <d Documents associats on Presencial off off
Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Preinscripció i Matriculació 2024-2025 Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Preinscripció i matriculació a l'Escola Municipal d'art i disseny EDRA, curs 2024-2025 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Presentació d'una queixa o consulta a la Sindicatura de Greuges <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Recollida de la poda off on Tràmit telefònic off
Recollida de mobles i altres voluminosos off on Tràmit telefònic off
Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Tràmit telemàtic
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'accés a la consulta externa de documentació de l'Arxiu Municipal off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'activitats Festa Major de Sant Pere 2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'alta o cessament del lloguer de cambres o magatzems del Mercat Municipal <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització d'ocupació d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització d'utilització d'ESPAIS PROMOCIONALS del Mercat Municipal <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització de canvi de nom en la titularitat d'adjudicacions del Mercat Municipal <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de CANVI d'ubicació, d'articles de venda o d'ampliacions d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2022 MusicArt <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de RENOVACIÓ anual de l'autorització d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2024-2025 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí per a la temporada esportiva o l'any esportiu en curs <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament 2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud de tancament temporal d'espais de venda o locals del Mercat Municipal <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud per a demanar la TRANSMISSIÓ d'una parada entre familiars de 1r i 2n grau als mercats de venda no sedentària. <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats d'educació per a la salut i de suport sociaosanitari a malalts i familiars (3.4A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió d'arts escèniques (3.2E) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió musical (3.2D) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de dinamitació social, cultural i esportiva dels barris (3.23B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya (3.2C) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana (3.2G) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de sensibilització i educació per a la ciutadania global (1.8A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de temps lliure d'infants i joves (1.3B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats en l'ambit d'actuació del Pla Local de Joventut (1.3A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats i projectes de concienciació i sensibilització ciutadana sobre aspectes ambientals i altres bones pràctiques (6.1B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones amb diversitat funcional (1.1F) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials (1.1E) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes socioeducatius adreçats a la infància i a l'adolescència (1.1C) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Subvenció 2024 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2023-2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions culturals de Rubí per a projectes de l'any 2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica