Esteu aquí: Inici → Tràmits

Sol·licitud bars de Festa Major de Sant Pere

ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS D?ÚS PRIVATIU DE 25 ESPAIS DE L?ESCARDÍVOL PER A L?EXPLOTACIÓ DE L?ACTIVITAT DE BAR DURANT LA FESTA MAJOR DE SANT PERE DE L?ANY 2018

Podran ser adjudicatàries de les autoritzacions les entitats culturals, cíviques i solidàries, esportives, juvenils i de lleure, medi ambientals i de salut pública, amb una antiguitat mínima de tres anys naturals immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de participació.

D'ofici
Negatiu
Decret
  • Llei 7/1985, de 2 d?abril, Reguladora de les Bases del Régim Local (LRBRL)
  • El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d?abril, pel qual s?aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
  • La llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP)
  • El Decret 336/1988, de 17 d?octubre, pel qual s?aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL)
  • La Llei 26/2010, de 3 d?agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAC)
  • Plec de condicions que regulen l?atorgament de les autoritzacions d?ús privatiu de 25 espais de l?Escardívol per a l?explotació de l?activitat de Bar durant la Festa Major de Sant Pere de l?any 2018.

Es podran formalitzar les sol·licituds fins el divendres 4 de maig de 2018 a les 14 h

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica