Esteu aquí: Inici → Tràmits

Ajuts menjador escolar curs 2018-2019

Atorgar ajuts de menjador als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, dels cursos de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.

Els alumnes empadronats a Rubí i matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, dels cursos de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, durant el curs escolar corresponent a la convocatòria.

Documentació obligatòria

 • Sol·licitud i autorització per a la consulta de les dades a l?Agència Tributària.
 • Certificat de convivència emès per l?Ajuntament.
 • A les persones que estiguin donades d?alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, els caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l?any anterior a la convocatòria.
 • En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d?ingrés corresponent a rendiments no contributius (excepte els de la Seguretat Social), caldrà aportar la còpia de la documentació de l?any 2017 següent:

          Principals prestacions i complements que no tributen (no contributius):

               -       Renda garantida de ciutadania

               -       PIRMI

               -       Prestacions de la Llei de dependència

               -       Prestacions a favor de familiar

               -       Indemnitzacions per acomiadament

               -       Prestacions per acolliment familiar

               -       Pensions d?aliments percebudes per part dels progenitors en virtut de decisió judicial

          I totes les previstes a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l?impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Declaració jurada d?ingressos en el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar.

              

Documentació no obligatòria (entregar només còpies)

(Només s?ha de presentar si es vol gaudir d?una valoració addicional en la baremació de l?ajut i sempre que es reuneixin els requisits mínims establerts a la Normativa.)

 • En cas d?infants en acolliment, resolució d?acolliment de la Direcció General d?Atenció a la Infància i l?Adolescència.
 • Títol de família nombrosa general o especial en vigor.
 • Títol de família monoparental general o especial en vigor.
 • Discapacitat de l?alumne/a sol·licitant o germans: certificat de discapacitat emès per un centre d?atenció a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d?altres comunitats autònomes.
 • Prestacions econòmiques d?urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, degudament acreditades per l?administració competent.
 • En el cas de divorci: conveni o sentència de divorci.

 

 

 

El termini varia segons les escoles:

- Del 2 al 4 de maig de 2018: escoles 25 de Setembre, Ca n'Alzamora i del Bosc

- Del 7 al 11 de maig de 2018: escoles Joan Maragall, Montessori i Mossèn Cinto Verdaguer

- Del 14 al 18 de maig de 2018: escoles Pau Casals, Ramon Llull, Rivo Rubeo i Schola

- Del 21 al 25 de maig de 2018: escoles Teresa Altet, Torre de la Llebre, Balmes, Maristes Rubí, Liceu Politècnic, Ntra.   Senyora de Montserrat, Patronat Ribas, Regina Carmeli, Cee Ca n'Oriol i Institut Torrent dels Alous

- Del 2 al 25 de maig de 2018: escoles de fora de Rubí i els que comencen P3

 

Hi haurà una sessió informativa per resoldre dubtes i preguntes a l'auditori de la Biblioteca per al dia 16 de maig de 2018, de 17 a 19 hores.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica