Esteu aquí: Inici → Tràmits

Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants

Variació d'alguna de les següents dades personals que consten en el PMH:

- Nom i cognoms

- Sexe

- Data de naixement

- Municipi i província de naixement (només els nascuts a Espanya)

- País de naixement

- Tipus i numero de document d'identificació

- Nacionalitat

- Nivell d'estudis

Les persones majors de 16 anys poden demanar la modificació de les seves dades personals.

Les persones majors d’edat poden demanar la modificació de les seves dades personals i les de la seva unitat familiar (parella i fills en comú).

Les persones majors d'edat poden demanar la inscripció amb autorització expressa, per modificar les seves dades personals de:

- La seva unitat familiar si no provenen del mateix domicili.

- Qualsevol altre persona major d'edat

- Una unitat diferent a la seva

- Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment

Cal tenir present:

 • La documentació ha de ser original i en suport paper
 • Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà.
 • La validesa de l'autorització és d'un mes a partir de la data que consti al document
 • L'Ajuntament està facultat per sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants

 

Cal aportar:

 

Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, depenent del cas:

 • Persones espanyoles: DNI
 • Persones de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen. (En cas d'aportar Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europe, NIE, aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
 • Persones de la resta de països: targeta de residència o passaport

 

Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, depenent del cas:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI.
 • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa). Si a la documentació del menor no surten totes les dades dels pares, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor.

 

Documentació per a persones autoritzades i unitats familiars:

 • MD-PMH-02-Model autorització representacio PMH, degudament signada original. En cas d'unitats familiars (parella i fills en comú) aquesta autorització també és obligatòria per a tots els majors d’edat La presentació del full padronal MD-PMH-01 serveix d’autorització per tots els majors d’edat que formin part de la mateixa inscripció
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 

Documentació oficial que acrediti la dada que es vol modificar, segons sigui el cas

Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l?Institut Nacional d?Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, BOE de 24 de març de 2015.

La modificació de dades registrades en el Padró d'Habitants pot ser per:

 • L'actualització de dades que no impliquin modificació de domicili com: nacionalitat, nivell d'estudis o canvi de nom. També inclou aquest tràmit el canvi de número de document d'identitat per persones estrangeres que estan registrades amb el passaport i ja disposen de número d'identificació d'estranger NIE.
 • La correcció de dades errònies com: noms i cognoms escrits incorrectament, data de naixement, numeració del domicili, ...
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica