Esteu aquí: Inici → Tràmits

Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de temps lliure d'infants i joves (1.3B)

Possibilitar que els infants/joves del municipi puguin realitzar activitats pedagògiques en el temps lliure fora dels àmbits escolars i familiars

Condicions

Limitació i/o especificació dels conceptes subvencionables de carácter general i el motiu

Conceptes subvencionables de la Base 3.3

Nombre màxim de sol·licituds per entitat

Sense limitacions

Import màxim a atorgar per activitat

Sense limitacions dins el pressupost màxim objecte de convocatoria per a aquesta línia

Import màxim a atorgar a un mateix beneficiari

Sense limitacions

Percentatge despeses indirectes admissibles

Fins al 10% del pressupost/cost de l'activitat

Percentatge subcontractació possible

50%

Possibilitat de realizar activitats fora del terme municipal

No

Entitats de lleure del REC. Documentació general de la base 17,2 . Estatuts de l'entittat que acreditiin els requisits establerts.

Documentació a aportar.

  • Model de Sol·licitud degudament omplert i signat
  • Declaració responsable
  • Sol·licitud de transferència bancària
  • Certificat del/secretari / de la secretària de l'entitat amb el vistiplau del president / de la presidenta sobre el pressupost general de l'entitat aprovat per a l'exercici corrent.
  • Certificat del/secretari / de la secretària de l'entitat amb el vistiplau del president / de la presidenta sobre el balanç general aprovat per l'entitat de l'anterior exercici.
  • Fitxa de dades de l'entitat
  • Memòria explicativa del projecte d'activitat i del seu pressupost 
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica