Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Nombre del trámite Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Ajuts a escoles públiques per al manteniment de centre <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documentos asociados on Presencial off off
Ajuts per a activitats/projectes pedagògics que realitzen els centres educatius públics 2020-2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per a Casals d'estiu 2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 <d Documentos asociados on Presencial off off
Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de Contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documentos asociados on Presencial off off
Assabentat d'obres menors <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documentos asociados on Presencial off off
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documentos asociados on Presencial off off
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documentos asociados on Presencial off off
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
Certificacions Cadastrals <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat d'empadronament <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat de béns <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Certificats base de dades de ciutat <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documentos asociados on Presencial off off
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documentos asociados on Presencial off off
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus A <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus B <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Trámite telemático
Concurs de cartells de Carnaval <d Documentos asociados on Presencial off off
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Consultes sobre temes de consum on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
IdCAT Certificat on Presencial off off
Informe d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
Inscripcions als Casals diaris <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Instància genèrica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència de parcel·lació urbanística <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència per instal.lar una grua torre <d Documentos asociados on Presencial off off
Modificació de contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documentos asociados on Presencial off off
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documentos asociados on Presencial off off
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Reclamacions sobre temes de consum <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Recollida de l'esporga off on Trámite telefónico off
Recollida de mobles i trastos vells off on Trámite telefónico off
Registre municipal d'animals de companyia <d Documentos asociados on Presencial off off
Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Renúncia de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Rescat de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Trámite telemático
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2020-21 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Subvenció 2020 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2019-2020 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica