Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
1036 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
679 Ajuts a les escoles per aniversaris i celebracions <d Documents associats on Presencial off off
4439 Ajuts menjador escolar curs 2018-2019 <d Documents associats on Presencial off off
7398 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escasa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
6299 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
73 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off off
1733 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
6350 Assabentat d'obres menors on Presencial off off
57 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
52 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
601 BONIFICACIÓ ALS HABITATGES ON CONVIUEN MÉS DE TRES PERSONES. Ampliació del tram tarifari de l'aigua. <d Documents associats on Presencial off off
574 BONIFICACIÓ ALS JUBILATS SOBRE EL PREU DEL CONSUM DE L'AIGUA <d Documents associats on Presencial off off
134 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2024 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
3852 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
3241 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
2408 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
10935 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
1708 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
3060 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
2062 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
1526 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en regim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
2657 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
2445 Comunicació prèvia d'obres <d Documents associats on Presencial off off
3435 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
5150 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
3029 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
1313 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
896 Concurs de Cartells de Festa Major 2017 <d Documents associats on Presencial off off
819 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1407 Concurs de Comparses <d Documents associats on Presencial off off
1485 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1259 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
1426 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2116 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
3052 Convocatòria 2018 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
3914 Convocatòria 2018 de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí. Modalitat comerç <d Documents associats on Presencial off off
3134 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1394 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2835 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2952 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
2216 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
2247 Gual permanent: Canvi de titular <d Documents associats on Presencial off off
2156 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
1907 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
2483 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
1403 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off on Tràmit telemàtic
1829 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
13103 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2153 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
2640 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off off
2510 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off off
2466 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off off
5549 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off off
1864 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
1984 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
2297 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
2981 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
1570 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
49 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1785 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
2276 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
3025 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
8957 Preinscripció i matricula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
2631 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
1372 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
4708 Preinscripció i matricula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
1845 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
2290 Pròrroga de llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2050 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
3734 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
3099 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
1450 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
48 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1392 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
41 Renúncia o disistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1378 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
1852 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
1816 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
307 Sol·licitud bars de Festa Major de Sant Pere <d Documents associats on Presencial off off
988 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
1733 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
1693 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
1725 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
2007 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
1392 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
3401 Subvenció 2018 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2017-2018 <d Documents associats on Presencial off off
1782 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
1130 Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per entitats de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
447 Subvencions per a Casals d'estiu 2017 <d Documents associats on Presencial off off
352 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
1864 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanas (REC) <d Documents associats on Presencial off off
58 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
58 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica