Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
1828 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
2961 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
7248 Ajuts menjador escolar curs 2019-2020 <d Documents associats on Presencial off off
10290 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
12933 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
851 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off off
2467 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
10646 Assabentat d'obres menors on Presencial off off
757 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
736 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
404 Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans <d Documents associats on Presencial off off
1659 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
388 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
1688 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
1273 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2852 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
6562 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
4735 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
3830 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
16799 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
2481 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
4249 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
3041 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
2165 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en regim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
3955 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
8368 Comunicació prèvia d'obres <d Documents associats on Presencial off off
5082 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
7916 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
4585 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
2069 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
1635 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1768 Concurs de Cartells de Festa Major 2019 <d Documents associats on Presencial off off
2106 Concurs de Comparses <d Documents associats on Presencial off off
2746 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1846 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
2025 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2993 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
2042 Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documents associats on Presencial off off
4203 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
4869 Convocatòria 2019 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
5399 Convocatoria 2019 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats on Presencial off off
4900 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2025 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
4418 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4542 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
3391 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
3072 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
2932 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
1543 Inscripció als casals vacacionals 2019 de l'Institut Escola Teresa Altet i de l' Escola 25 de Setembre <d Documents associats on Presencial off off
3556 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
2038 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
2688 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
21836 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3241 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
4222 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off off
4308 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off off
3939 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off off
9341 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off off
2875 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
3031 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
3463 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
4483 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
2414 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
733 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2533 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
3200 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
5258 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
11787 Preinscripció i matricula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
3885 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
2081 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
5594 Preinscripció i matricula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
2522 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
3185 Pròrroga de llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2971 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
5057 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
4448 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
2050 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
652 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2029 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
722 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2031 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2602 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
2657 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
1818 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
2577 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
1311 Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2019 <d Documents associats on Presencial off off
2506 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
2551 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
2871 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
2378 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
2462 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
734 Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) <d Documents associats on Presencial off off
1417 Subvencions per a Casals d'estiu 2019 <d Documents associats on Presencial off off
1686 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
2773 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanas (REC) <d Documents associats on Presencial off off
1003 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
799 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica