Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
2136 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
3328 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
7964 Ajuts menjador escolar curs 2019-2020 <d Documents associats on Presencial off off
11046 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
15181 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1169 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2676 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
11934 Assabentat d'obres menors (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) on Presencial off off
1025 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
979 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
645 Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans <d Documents associats on Presencial off off
2026 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
692 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
1956 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
1686 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3147 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
7392 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
5186 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
4244 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
19167 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
2748 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
4721 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
3350 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
2387 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
4406 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
10297 Comunicació prèvia d'obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
5617 Comunicació prèvia de primera ocupació (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
8767 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
5177 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
2292 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
1871 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1998 Concurs de Cartells de Festa Major 2019 <d Documents associats on Presencial off off
2460 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
2981 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2046 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
2268 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
330 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
170 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
3290 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
2318 Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documents associats on Presencial off off
4615 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
5480 Convocatòria 2019 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
5860 Convocatòria 2019 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats on Presencial off off
5519 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2241 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
4881 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5074 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
3720 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
3418 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
3262 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
1929 Inscripció als casals vacacionals 2019 de l'Institut Escola Teresa Altet i de l' Escola 25 de Setembre <d Documents associats on Presencial off off
3945 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
2243 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
2952 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
25464 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3624 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
4759 Llicència d'obres (canvi d'ús) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
4875 Llicència d'obres (enderrocs) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
4403 Llicència d'obres (legalització) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
10667 Llicència d'obres (obra nova) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
3177 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
3393 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
3890 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
5032 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
2688 Llicència per instal.lar una grua torre (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
961 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2838 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
3525 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
6128 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
1791 Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura <d Documents associats on Presencial off off
12721 Preinscripció i matrícula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
4247 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
2316 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
5837 Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
2746 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
3524 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
174 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3280 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
5501 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
4888 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
2256 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
858 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2228 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
985 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2226 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2866 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
2932 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
2076 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
2865 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
2788 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
2790 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
3198 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
2649 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
6082 Subvenció 2019 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2018-2019 <d Documents associats on Presencial off off
2689 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
471 Subvenció per al projecte 50/50 d'estalvi energètic <d Documents associats on Presencial off off
1016 Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) <d Documents associats on Presencial off off
1681 Subvencions per a Casals d'estiu 2019 <d Documents associats on Presencial off off
2159 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
3068 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
1396 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
1097 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica