Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
2776 Ajuts a escoles públiques per al manteniment de centre <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4205 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
14564 Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off off
14136 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
27861 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4168 Alta de Contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6138 Alta de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6414 Alta de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2926 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1152 Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3288 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
17510 Assabentat d'obres menors <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4067 Baixa de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4559 Baixa de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4731 Baixa de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1852 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1837 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3284 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
1411 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
2760 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
4961 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3890 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
9275 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
6601 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
5539 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
34995 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
3464 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
6503 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
710 Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4086 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
2932 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
5602 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3074 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2064 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7182 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
11107 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6497 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2884 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
3072 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
3697 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2586 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
2820 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2051 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
820 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
5593 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
156 Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7276 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2776 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
6217 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2002 IdCAT Certificat on Presencial off off
4487 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
2580 Inscripció als casals vacacionals 2020 de l'Institut Escola Teresa Altet <d Documents associats on Presencial off off
4817 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
2809 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
3808 Inscripcions als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
37539 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4579 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
192 Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documents associats on Presencial off off
967 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6180 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6037 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5647 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
14182 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4034 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
4246 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
4874 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6524 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
3310 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
4036 Modificació de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1862 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4221 Modificació de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4356 Modificació de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3542 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4482 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
9417 Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3455 Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3454 Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3461 Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8410 Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
17712 Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3390 Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4947 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
7981 Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4378 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
1077 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4103 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
7611 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
6431 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
2816 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2037 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2737 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
1650 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2770 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
3703 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
3813 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
264 Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3592 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3614 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
129 Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documents associats on Presencial off off
664 Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3458 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
3325 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
3927 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
3983 Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2020-21 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1912 Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
313 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
383 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
406 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
405 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
340 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
332 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
251 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
311 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
362 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
407 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7984 Subvenció 2020 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2019-2020 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
292 Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
309 Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3644 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
3750 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
4225 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
3207 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica