Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
11003 Ajuts per a Casals d'estiu 2022 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
34677 Ajuts per a menjador escolar curs 2022-2023 <d Documents associats on Presencial off off
51228 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5730 Alta de Contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7530 Alta de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8867 Alta de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5837 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7901 Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4435 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
27465 Assabentat d'obres menors <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5054 Baixa de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5676 Baixa de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6419 Baixa de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3234 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3623 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4079 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
11899 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5163 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
12729 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
9013 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
8038 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
11012 Certificat d'inscripció (convivència) del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4626 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
11538 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
56013 Certificat històric d'empadronament amb dades anteriors a l'1 de maig 1996 <d Documents associats on Presencial off off
10329 Certificat individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2193 Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5485 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
3894 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
871 Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8364 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
10284 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6529 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3077 Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9860 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
16016 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
9262 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1188 Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Tràmit telemàtic
3853 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
4065 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
4660 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
3326 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
3713 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
5791 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1841 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
6850 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
9295 Convocatòria 2022 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
904 Declaració d'especial interès municipal <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1386 Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
9942 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3681 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
351 Fira d'artesans festa major 2022 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
8632 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7425 IdCAT Certificat on Presencial off off
7554 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
4774 Inscripció als casals vacacionals de primavera 2022 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6533 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
3864 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
5363 Inscripcions als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
60309 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
861 Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
6179 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1391 Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documents associats on Presencial off off
3394 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8260 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8109 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8512 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
20724 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5415 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
5981 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6497 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
9117 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
4540 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
4996 Modificació de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3554 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5170 Modificació de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6026 Modificació de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5041 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
6992 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
17373 Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4307 Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4052 Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4404 Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
10108 Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6907 Preinscripció a l'Espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
30319 Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6916 Preinscripció i matriculació a l'Escola Municipal d'art i disseny EDRA, curs 2022-2023 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
14316 Preinscripció i matriculació Escola de Música Pere Burés 22-23 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
6116 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
2562 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5260 Recollida de la poda off on Tràmit telefònic off
11025 Recollida de mobles i altres voluminosos off on Tràmit telefònic off
10174 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
3756 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
4083 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
3651 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2926 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
3621 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
11199 Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Tràmit telemàtic
2895 Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5219 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
260 Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
155 Sol·licitud canvi d'ubicació, articles de venda i ampliacions d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1567 Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7585 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4816 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
194 Sol·licitud d'autorització d'ocupació d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
980 Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documents associats on Presencial off off
2622 Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2022 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2037 Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
5207 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
706 Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4837 Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
769 Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1212 Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2022 MusicArt <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
417 Sol·licitud de RENOVACIÓ anual de l'autorització d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
853 Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5087 Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6041 Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4057 Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
613 Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí la temporada esportiva 2021-2022 o l'any esportiu 2022 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
593 Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
266 Sol·licitud per a demanar la TRANSMISSIÓ d'una parada entre familiars de 1r i 2n grau als mercats de venda no sedentària. <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1549 Sol·licitud subvencions 2022 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1524 Sol·licitud subvencions 2022 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1754 Sol·licitud subvencions 2022 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1281 Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1248 Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1244 Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1306 Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1626 Sol·licitud subvencions 2022 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
16053 Subvenció 2022 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2021-2022 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1355 Subvencions 2022 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
780 Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions culturals de Rubí per a projectes de l'any 2022 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
7134 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
4938 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers