Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
3864 Ajuts per a activitats/projectes pedagògics que realitzen els centres educatius públics 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5705 Ajuts per a Casals d'estiu 2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
24945 Ajuts per a menjador escolar curs 2021-2022 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1367 Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
40328 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4880 Alta de Contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6789 Alta de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7707 Alta de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4368 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4122 Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3824 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
23191 Assabentat d'obres menors <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4503 Baixa de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5077 Baixa de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5637 Baixa de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2518 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2645 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4261 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
3361 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
8587 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4470 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
11150 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
7883 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
6802 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
48283 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
4043 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
9266 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1430 Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4681 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
3447 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
261 Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6902 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6826 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4383 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
971 Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8566 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
13727 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7838 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
479 Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Tràmit telemàtic
3358 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
3563 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
4237 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2967 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
3272 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
3794 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1305 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
6266 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
7869 Convocatòria 2021 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
264 Declaració d'especial interès municipal <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
711 Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8775 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3230 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
7548 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4811 IdCAT Certificat on Presencial off off
6053 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
3609 Inscripció als casals vacacionals 2021 de l'Institut Escola Teresa Altet <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5575 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
3293 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
4701 Inscripcions als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
48896 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5375 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
770 Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documents associats on Presencial off off
2305 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7303 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6991 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7004 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
17849 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4834 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
5205 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5590 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7832 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
3884 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
4505 Modificació de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2733 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4666 Modificació de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5198 Modificació de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4142 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5328 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
13728 Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3898 Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3763 Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3875 Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9303 Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6017 Preinscripció a l'Espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
23240 Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5259 Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2021-2022 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
10507 Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés 2021-22 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
5352 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
1795 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4723 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
9897 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
8584 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
3251 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
3158 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
3223 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2302 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
3161 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
5188 Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Tràmit telemàtic
2335 Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4591 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
988 Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5683 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4208 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
541 Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documents associats on Presencial off off
1300 Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3979 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
3902 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
4540 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
306 Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
337 Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
530 Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2021 MusicArt <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
380 Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4405 Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5202 Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3353 Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
832 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
731 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
975 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
970 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1040 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
787 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
685 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
746 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
805 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
996 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
10892 Subvenció 2021 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
821 Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
751 Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
63 Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions de Rubí per a projectes de l'any 2021 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
5134 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
4427 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
7076 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
5521 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers