Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
1385 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
2467 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
5441 Ajuts menjador escolar curs 2018-2019 <d Documents associats on Presencial off off
8736 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escasa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
9773 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
404 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off off
2121 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
8484 Assabentat d'obres menors on Presencial off off
396 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
377 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
21 Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans <d Documents associats on Presencial off off
1168 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
1187 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
658 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2449 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
5245 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
4044 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
3128 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
13987 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
2089 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
3660 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
2521 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
1837 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en regim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
3304 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
5336 Comunicació prèvia d'obres <d Documents associats on Presencial off off
4278 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
6476 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
3806 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
1711 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
1200 Concurs de Cartells de Festa Major 2017 <d Documents associats on Presencial off off
1232 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1777 Concurs de Comparses <d Documents associats on Presencial off off
1826 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1577 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
1731 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2555 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
1607 Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documents associats on Presencial off off
3852 Convocatòria 2018 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
4554 Convocatòria 2018 de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí. Modalitat comerç <d Documents associats on Presencial off off
4015 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1704 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
3636 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3738 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
2831 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
2702 Gual permanent: Canvi de titular <d Documents associats on Presencial off off
2583 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
2408 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
939 Inscripció als casals vacacionals 2019 de l'escola Teresa Altet i 25 de Setembre <d Documents associats on Presencial off off
3034 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
1713 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off on Tràmit telemàtic
2233 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
17307 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2702 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
3346 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off off
3131 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off off
3123 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off off
7562 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off off
2377 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
2463 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
2882 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
3764 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
1972 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
348 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2134 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
2707 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
4106 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
1414 Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura <d Documents associats on Presencial off off
9998 Preinscripció i matricula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
3283 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
1716 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
5142 Preinscripció i matricula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
2163 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
2742 Pròrroga de llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2525 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
4430 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
3777 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
1756 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
339 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1726 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
353 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1740 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2228 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
2226 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
725 Sol·licitud bars de Festa Major de Sant Pere <d Documents associats on Presencial off off
1443 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
2181 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
2119 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
2139 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
2420 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
1892 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
4169 Subvenció 2018 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2017-2018 <d Documents associats on Presencial off off
2094 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
339 Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) <d Documents associats on Presencial off off
948 Subvencions per a Casals d'estiu 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1008 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
2335 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanas (REC) <d Documents associats on Presencial off off
499 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
392 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica