Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
1607 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
2671 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
6564 Ajuts menjador escolar curs 2019-2020 <d Documents associats on Presencial off off
9764 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
11503 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
623 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off off
2302 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
9681 Assabentat d'obres menors on Presencial off off
584 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
549 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
223 Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans <d Documents associats on Presencial off off
1416 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
164 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
1465 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
988 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2626 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
5956 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
4406 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
3498 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
15534 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
2276 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
3951 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
2787 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
1996 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en regim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
3636 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
7034 Comunicació prèvia d'obres <d Documents associats on Presencial off off
4695 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
7208 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
4230 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
1890 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
1448 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1572 Concurs de Cartells de Festa Major 2019 <d Documents associats on Presencial off off
1944 Concurs de Comparses <d Documents associats on Presencial off off
1969 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1701 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
1869 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2772 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
1807 Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documents associats on Presencial off off
4806 Convocatòria 2018 de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí. Modalitat comerç <d Documents associats on Presencial off off
4428 Convocatòria 2019 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
4442 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1854 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
4035 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4127 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
3115 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
2803 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
2662 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
1257 Inscripció als casals vacacionals 2019 de l'escola Teresa Altet i 25 de Setembre <d Documents associats on Presencial off off
3310 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
1881 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
2486 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
19876 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3007 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
3760 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off off
3541 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off off
3541 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off off
8576 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off off
2639 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
2729 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
3171 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
4147 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
2204 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
546 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2351 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
2988 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
4726 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
11296 Preinscripció i matricula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
3483 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
1893 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
5413 Preinscripció i matricula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
2340 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
2967 Pròrroga de llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2727 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
4742 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
4115 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
1888 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
494 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1874 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
533 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1874 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2421 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
2436 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
1639 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
2380 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
1074 Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2019 <d Documents associats on Presencial off off
2318 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
2371 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
2644 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
2085 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
2281 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
520 Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) <d Documents associats on Presencial off off
1138 Subvencions per a Casals d'estiu 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1372 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
2556 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanas (REC) <d Documents associats on Presencial off off
791 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
600 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica