Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
1185 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
2137 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
4926 Ajuts menjador escolar curs 2018-2019 <d Documents associats on Presencial off off
8020 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escasa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
7634 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
196 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off off
1900 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
7089 Assabentat d'obres menors on Presencial off off
195 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
180 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
842 BONIFICACIÓ ALS HABITATGES ON CONVIUEN MÉS DE TRES PERSONES. Ampliació del tram tarifari de l'aigua. <d Documents associats on Presencial off off
804 BONIFICACIÓ ALS JUBILATS SOBRE EL PREU DEL CONSUM DE L'AIGUA <d Documents associats on Presencial off off
332 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2226 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
4399 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
3567 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
2704 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
12089 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
1865 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
3299 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
2236 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
1652 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en regim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
2918 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
3273 Comunicació prèvia d'obres <d Documents associats on Presencial off off
3761 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
5561 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
3321 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
1508 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
1030 Concurs de Cartells de Festa Major 2017 <d Documents associats on Presencial off off
1006 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1578 Concurs de Comparses <d Documents associats on Presencial off off
1660 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1387 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
1557 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2265 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
1364 Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documents associats on Presencial off off
3366 Convocatòria 2018 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
4204 Convocatòria 2018 de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí. Modalitat comerç <d Documents associats on Presencial off off
3490 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1521 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
3172 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3230 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
2474 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
2424 Gual permanent: Canvi de titular <d Documents associats on Presencial off off
2314 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
2107 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
2700 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
1539 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off on Tràmit telemàtic
1228 Inscripcions als cursos de formació de pares i mares off on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
2003 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
14572 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2345 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
2904 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off off
2728 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off off
2719 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off off
6243 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off off
2097 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
2159 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
2518 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
3230 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
1743 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
166 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1918 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
2475 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
3395 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
9345 Preinscripció i matricula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
3010 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
1508 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
4886 Preinscripció i matricula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
1980 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
2469 Pròrroga de llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2225 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
4068 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
3349 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
1588 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
146 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1539 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
146 Renúncia o disistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1537 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
1992 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
1987 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
475 Sol·licitud bars de Festa Major de Sant Pere <d Documents associats on Presencial off off
1226 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
1925 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
1890 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
1905 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
2164 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
1681 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
3750 Subvenció 2018 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2017-2018 <d Documents associats on Presencial off off
1911 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
601 Subvencions per a Casals d'estiu 2017 <d Documents associats on Presencial off off
583 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
2094 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanas (REC) <d Documents associats on Presencial off off
244 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
176 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica