Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
3890 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
13527 Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off off
13306 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
21758 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2200 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3066 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
14901 Assabentat d'obres menors <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1563 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1484 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2892 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
1167 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
2476 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
3410 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3634 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
8429 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
6054 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
5051 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
28575 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
3204 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
5645 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
391 Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3819 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
2747 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
5099 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1673 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1191 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6554 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
9965 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5934 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2681 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
2887 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
3501 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2394 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
2629 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
1275 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
572 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
3837 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
5220 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
6497 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2605 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
5592 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5843 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
4314 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
3984 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
924 IdCAT Certificat on Presencial off off
3910 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
4499 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
2607 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
3489 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
32082 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4246 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
525 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5659 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5633 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5144 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
12608 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3703 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
3930 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
4504 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
5923 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
3100 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
1436 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3273 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
4161 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
7705 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
16658 Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3051 Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4730 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
7519 Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4054 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
686 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3837 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
6666 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
5718 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
2627 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1379 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2563 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
1369 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2593 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
3397 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
3442 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
2609 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
3394 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
386 Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3259 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
3151 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
3706 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
2174 Sol·licitud de reducció de la taxa municipal de l'Escola d'Art i Disseny <d Documents associats on Presencial off off
3208 Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2020-21 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
983 Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
233 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
142 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
75 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
99 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
95 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
75 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
90 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
134 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
146 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7309 Subvenció 2020 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2019-2020 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
882 Subvenció per al projecte 50/50 d'estalvi energètic <d Documents associats on Presencial off off
77 Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
77 Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2999 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
3500 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
3301 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic off
2163 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica