Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
1482 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
2570 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
6230 Ajuts menjador escolar curs 2019-2020 <d Documents associats on Presencial off off
1909 Ajuts per a activitats/projectes pedagògics que realitzen els centres educatius públics <d Documents associats on Presencial off off
9152 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
10733 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
511 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off off
2211 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
9155 Assabentat d'obres menors on Presencial off off
497 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
471 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
124 Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans <d Documents associats on Presencial off off
1293 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
45 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
1324 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
837 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2540 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
5653 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
4239 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
3314 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
14787 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
2183 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
3805 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
2659 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
1913 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en regim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
3514 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
6256 Comunicació prèvia d'obres <d Documents associats on Presencial off off
4483 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
6873 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
4033 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
1795 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
1357 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1484 Concurs de Cartells de Festa Major 2019 <d Documents associats on Presencial off off
1859 Concurs de Comparses <d Documents associats on Presencial off off
1900 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1644 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
1806 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2664 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
1714 Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documents associats on Presencial off off
4680 Convocatòria 2018 de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí. Modalitat comerç <d Documents associats on Presencial off off
4217 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1786 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
3841 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3936 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
2981 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
2828 Gual permanent: Canvi de titular <d Documents associats on Presencial off off
2686 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
2538 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
1059 Inscripció als casals vacacionals 2019 de l'escola Teresa Altet i 25 de Setembre <d Documents associats on Presencial off off
3179 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
1795 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
2355 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
18787 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2864 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
3556 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off off
3328 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off off
3345 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off off
8087 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off off
2507 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
2593 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
3031 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
3967 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
2089 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
459 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2253 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
2847 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
4425 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
10673 Preinscripció i matricula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
3387 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
1811 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
5272 Preinscripció i matricula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
2251 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
2854 Pròrroga de llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2626 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
4576 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
3961 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
1828 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
413 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1792 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
444 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1811 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2336 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
2319 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
1537 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
2280 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
963 Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2019 <d Documents associats on Presencial off off
2223 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
2275 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
2535 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
1989 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
4759 Subvenció 2019 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2018-2019 <d Documents associats on Presencial off off
2187 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
431 Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) <d Documents associats on Presencial off off
1040 Subvencions per a Casals d'estiu 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1192 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
2448 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanas (REC) <d Documents associats on Presencial off off
648 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
505 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica