Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
2440 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
3624 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
12280 Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off off
12650 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
19068 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1869 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2897 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
13548 Assabentat d'obres menors <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1363 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1286 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2602 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
972 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
2278 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
2725 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3434 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
7988 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
5718 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
4699 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
25615 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
3031 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
5207 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
209 Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3646 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
2613 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
4808 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
949 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
630 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6133 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
9420 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
5621 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
2531 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
2731 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
3303 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2254 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
2487 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
957 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
406 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
3625 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
4973 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
6242 Convocatòria 2019 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats on Presencial off off
6060 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2465 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
5302 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5509 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
4101 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
3767 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
448 IdCAT Certificat on Presencial off off
3595 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
4283 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
2451 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
3291 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
29763 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4049 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
226 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5315 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5358 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4859 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
11813 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3504 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
3759 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
4288 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
5539 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
2931 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
1243 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3084 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
3944 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
6972 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
15916 Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2727 Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4535 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
6768 Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
3868 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
455 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3591 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
5905 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
5350 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
2465 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1139 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2432 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
1245 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2461 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
3171 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
3221 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
2370 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
3210 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
199 Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documents associats on Presencial off off
3098 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
3010 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
3478 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
2931 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
151 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2943 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
711 Subvenció per al projecte 50/50 d'estalvi energètic <d Documents associats on Presencial off off
2647 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
3335 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
2849 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic off
1822 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica