Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
1301 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
2339 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
5175 Ajuts menjador escolar curs 2018-2019 <d Documents associats on Presencial off off
8430 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escasa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
8752 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
295 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off off
2026 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
7793 Assabentat d'obres menors on Presencial off off
307 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
290 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1031 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
1023 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
515 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2354 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
4853 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
3831 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
2929 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
13125 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
1997 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
3498 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
2405 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
1759 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en regim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
3125 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
4259 Comunicació prèvia d'obres <d Documents associats on Presencial off off
4076 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off off
6008 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
3567 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
1632 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
1120 Concurs de Cartells de Festa Major 2017 <d Documents associats on Presencial off off
1124 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
1686 Concurs de Comparses <d Documents associats on Presencial off off
1761 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
1502 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
1648 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2411 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
1515 Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documents associats on Presencial off off
3669 Convocatòria 2018 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
4428 Convocatòria 2018 de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí. Modalitat comerç <d Documents associats on Presencial off off
3774 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1628 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
3443 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3514 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
2681 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
2573 Gual permanent: Canvi de titular <d Documents associats on Presencial off off
2457 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
2278 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
829 Inscripció als casals vacacionals 2018 de l'escola Teresa Altet i 25 de Setembre <d Documents associats on Presencial off off
2886 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
1629 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off on Tràmit telemàtic
2146 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
15940 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2549 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
3111 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off off
2929 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off off
2925 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off off
6935 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off off
2251 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
2330 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
2738 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
3533 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
1860 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
261 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2025 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
2607 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
3778 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
9620 Preinscripció i matricula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
3144 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
1627 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
5024 Preinscripció i matricula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
2086 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
2620 Pròrroga de llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2403 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
4266 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
3561 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
1685 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
254 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
1659 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
264 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
1673 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2126 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
2124 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
593 Sol·licitud bars de Festa Major de Sant Pere <d Documents associats on Presencial off off
1350 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
2079 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
2029 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
2027 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
2300 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
1791 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
3993 Subvenció 2018 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2017-2018 <d Documents associats on Presencial off off
2017 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
227 Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) <d Documents associats on Presencial off off
858 Subvencions per a Casals d'estiu 2018 <d Documents associats on Presencial off off
793 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
2227 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanas (REC) <d Documents associats on Presencial off off
374 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
277 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica