Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Visitas Nombre del trámite Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
4054 Ajuts per a activitats/projectes pedagògics que realitzen els centres educatius públics 2020-2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5914 Ajuts per a Casals d'estiu 2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
25389 Ajuts per a menjador escolar curs 2021-2022 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1592 Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
42145 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5031 Alta de Contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
6915 Alta de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
7922 Alta de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4610 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4754 Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
3942 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documentos asociados on Presencial off off
23847 Assabentat d'obres menors <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4596 Baixa de contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5180 Baixa de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5765 Baixa de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2652 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2807 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4426 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documentos asociados on Presencial off off
3472 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documentos asociados on Presencial off off
9072 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4601 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
11473 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
8100 Certificacions Cadastrals <d Documentos asociados on Presencial off off
6986 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
50171 Certificat d'empadronament <d Documentos asociados on Presencial off off
4147 Certificat de béns <d Documentos asociados on Presencial off off
9654 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1561 Certificats base de dades de ciutat <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4809 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documentos asociados on Presencial off off
3533 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documentos asociados on Presencial off off
364 Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
7159 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
7419 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4766 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1283 Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
8809 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
14205 Comunicació prèvia de tipus A <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
8087 Comunicació prèvia de tipus B <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
602 Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Trámite telemático
3457 Concurs de cartells de Carnaval <d Documentos asociados on Presencial off off
3650 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documentos asociados on Presencial off off
4317 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
3041 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documentos asociados on Presencial off off
3356 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
4149 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1403 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
6388 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
8001 Convocatòria 2021 de subvencions per a la millora del comerç <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
366 Declaració d'especial interès municipal <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
860 Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
8998 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
3315 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
7735 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5211 IdCAT Certificat on Presencial off off
6307 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
3837 Inscripció als casals vacacionals 2021 de l'Institut Escola Teresa Altet <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5729 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
3373 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
4855 Inscripcions als Casals diaris <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
50825 Instància genèrica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
143 Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
5506 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
882 Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documentos asociados on Presencial off off
2508 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
7480 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
7152 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
7314 Llicència d'obres (legalització) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
18318 Llicència d'obres (obra nova) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4945 Llicència de divisió horitzontal <d Documentos asociados on Presencial off off
5333 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5736 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
8071 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documentos asociados on Presencial off off
4010 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documentos asociados on Presencial off off
4584 Modificació de contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2888 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4742 Modificació de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5325 Modificació de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4267 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5510 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
14284 Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
3982 Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
3816 Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
3948 Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
9451 Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
6201 Preinscripció a l'Espai familiar Creixença <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
23572 Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5457 Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2021-2022 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
10939 Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés 2021-22 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
5488 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documentos asociados on Presencial off off
1922 Reclamacions sobre temes de consum <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4809 Recollida de l'esporga off on Trámite telefónico off
10127 Recollida de mobles i trastos vells off on Trámite telefónico off
8908 Registre municipal d'animals de companyia <d Documentos asociados on Presencial off off
3325 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
3325 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
3310 Renúncia de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
2415 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
3241 Rescat de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
6010 Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Trámite telemático
2454 Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4704 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1118 Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5939 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4317 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
626 Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documentos asociados on Presencial off off
1413 Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4101 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documentos asociados on Presencial off off
4035 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documentos asociados on Presencial off off
4653 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documentos asociados on Presencial off off
378 Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
421 Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
590 Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2021 MusicArt <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
464 Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
4520 Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
5360 Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
3484 Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
186 Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
927 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
790 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1070 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1075 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1159 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
875 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
772 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
825 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
899 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
1091 Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
11312 Subvenció 2021 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2020-2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
926 Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
826 Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
201 Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions de Rubí per a projectes de l'any 2021 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
5401 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
4526 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
7468 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
5911 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros