Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Data Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
2017/07/27 27-jul.-17 2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Ajuts menjador escolar curs 2019-2020 <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
2020/03/30 30-març-20 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2020/03/30 30-març-20 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2017/01/02 02-gen.-17 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Assabentat d'obres menors (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2019/06/17 17-juny-19 Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans <d Documents associats on Presencial off off
2019/08/29 29-ag.-19 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
2019/05/29 29-maig-19 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
2020/03/30 30-març-20 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2019/12/16 16-des.-19 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2016/09/29 29-set.-16 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
2017/01/03 03-gen.-17 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
2020/03/25 25-març-20 Certificat d'empadronament <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Comunicació prèvia d'obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Comunicació prèvia de primera ocupació (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats on Presencial off off
2017/02/15 15-feb.-17 Concurs de cartells de Carnaval <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Concurs de Cartells de Festa Major 2019 <d Documents associats on Presencial off off
2020/02/07 07-feb.-20 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2019/11/19 19-nov.-19 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2020/01/23 23-gen.-20 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
2019/12/17 17-des.-19 Contragual <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
2019/06/07 07-juny-19 Convocatòria 2019 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/17 17-des.-19 Convocatòria 2019 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats on Presencial off off
2020/01/29 29-gen.-20 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2016/12/29 29-des.-16 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2019/12/16 16-des.-19 Gual permanent: Alta <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Gual permanent: Baixa <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Gual permanent: Modificació <d Documents associats on Presencial off off
2016/12/30 30-des.-16 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Inscripció als casals vacacionals 2019 de l'Institut Escola Teresa Altet i de l' Escola 25 de Setembre <d Documents associats on Presencial off off
2016/12/30 30-des.-16 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2019/12/16 16-des.-19 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Llicència d'obres (canvi d'ús) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Llicència d'obres (enderrocs) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Llicència d'obres (legalització) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Llicència d'obres (obra nova) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/16 16-des.-19 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats on Presencial off off
2020/02/20 20-feb.-20 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Llicència per instal.lar una grua torre (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
2020/03/25 25-març-20 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats on Presencial off off
2020/01/10 10-gen.-20 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats on Presencial off off
2019/10/30 30-oct.-19 Ocupació especial de l'espai públic <d Documents associats on Presencial off off
2019/04/03 03-abr.-19 Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Preinscripció i matrícula escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
2020/04/01 01-abr.-20 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) <d Documents associats on Presencial off off
2020/01/23 23-gen.-20 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2019/12/18 18-des.-19 Recollida de l'esporga off on Tràmit telefònic off
2016/04/07 07-abr.-16 Recollida de mobles i trastos vells off on Tràmit telefònic off
2019/12/18 18-des.-19 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
2017/01/02 02-gen.-17 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2020/01/29 29-gen.-20 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documents associats off off off
2019/12/18 18-des.-19 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off off
2017/06/21 21-juny-17 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
2019/12/18 18-des.-19 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documents associats on Presencial off off
2019/11/19 19-nov.-19 Subvenció 2019 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2018-2019 <d Documents associats on Presencial off off
2014/11/18 18-nov.-14 Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Subvenció per al projecte 50/50 d'estalvi energètic <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) <d Documents associats on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Subvencions per a Casals d'estiu 2019 <d Documents associats on Presencial off off
2018/02/06 06-feb.-18 Tarjeta de pensionista on Presencial off off
2019/12/18 18-des.-19 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
2020/04/02 02-abr.-20 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
2020/04/02 02-abr.-20 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica