Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Fecha Nombre del trámite Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
2019/12/16 16-dic-19 Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/07/06 06-jul-20 Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/06/16 16-jun-20 Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/25 25-ago-20 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/16 16-jun-20 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2017/01/02 02-ene-17 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/06/30 30-jun-20 Assabentat d'obres menors <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/16 16-jun-20 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/16 16-jun-20 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/08/29 29-ago-19 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/05/29 29-may-19 Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/06/16 16-jun-20 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/08/21 21-ago-20 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/12/16 16-dic-19 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
2016/09/29 29-sep-16 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
2017/01/03 03-ene-17 Certificacions Cadastrals <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/06/16 16-jun-20 Certificat d'empadronament <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/16 16-dic-19 Certificat de béns <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/17 17-dic-19 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/05/18 18-may-20 Certificats base de dades de ciutat <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/12/17 17-dic-19 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/17 17-dic-19 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/07/16 16-jul-20 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/30 30-jun-20 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/30 30-jun-20 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/04/20 20-abr-20 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/07/16 16-jul-20 Comunicació prèvia de tipus A <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/07/16 16-jul-20 Comunicació prèvia de tipus B <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2017/02/15 15-feb-17 Concurs de cartells de Carnaval <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/02/07 07-feb-20 Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/16 16-dic-19 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/16 16-dic-19 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/16 16-dic-19 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/04/17 17-abr-20 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/01/23 23-ene-20 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
2019/12/17 17-dic-19 Contragual <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/17 17-dic-19 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/01/29 29-ene-20 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
2016/12/29 29-dic-16 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/16 16-dic-19 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/12/16 16-dic-19 Gual permanent: Alta <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Gual permanent: Baixa <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Gual permanent: Modificació <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/05/21 21-may-20 IdCAT Certificat on Presencial off off
2016/12/30 30-dic-16 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
2016/12/30 30-dic-16 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/04/17 17-abr-20 Instància genèrica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/12/16 16-dic-19 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/06/23 23-jun-20 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/23 23-jun-20 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/30 30-jun-20 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/23 23-jun-20 Llicència d'obres (legalització) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/26 26-jun-20 Llicència d'obres (obra nova) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/12/18 18-dic-19 Llicència de divisió horitzontal <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/16 16-dic-19 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/02/20 20-feb-20 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/04/20 20-abr-20 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/06/16 16-jun-20 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/12/18 18-dic-19 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/05/29 29-may-20 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/10/30 30-oct-19 Ocupació especial de l'espai públic <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/07/08 08-jul-20 Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/07/01 01-jul-20 Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
2020/05/07 07-may-20 Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/08/10 10-ago-20 Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
2020/04/20 20-abr-20 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/01/23 23-ene-20 Reclamacions sobre temes de consum <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/06/05 05-jun-20 Recollida de l'esporga off on Trámite telefónico off
2020/06/05 05-jun-20 Recollida de mobles i trastos vells off on Trámite telefónico off
2019/12/18 18-dic-19 Registre municipal d'animals de companyia <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/06/16 16-jun-20 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
2017/01/02 02-ene-17 Renúncia de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/01/29 29-ene-20 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Rescat de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documentos asociados off off off
2019/12/18 18-dic-19 Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documentos asociados on Presencial off off
2017/06/21 21-jun-17 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
2020/06/05 05-jun-20 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
2020/07/16 16-jul-20 Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/12/18 18-dic-19 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documentos asociados on Presencial off off
2019/12/18 18-dic-19 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/09/18 18-sep-20 Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2020-21 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/28 28-ago-20 Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/05/06 06-may-20 Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/17 17-ago-20 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/09/28 28-sep-20 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/17 17-ago-20 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/17 17-ago-20 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/17 17-ago-20 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/17 17-ago-20 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/09/01 01-sep-20 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/17 17-ago-20 Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/26 26-ago-20 Subvenció 2020 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2019-2020 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2019/12/18 18-dic-19 Subvenció per al projecte 50/50 d'estalvi energètic <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/08/17 17-ago-20 Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/08/17 17-ago-20 Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
2020/05/21 21-may-20 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
2020/08/24 24-ago-20 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
2020/07/07 07-jul-20 Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico off
2020/07/07 07-jul-20 Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica