Esteu aquí: Inici → Tràmits

Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021

La preinscripció i matriculació a les escoles bressol es farà cada any durant el termini aprovat per la Junta de Govern Local.

Aquest any, a causa de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, les preinscripcions presencials es substitueixen per un tràmit telemàtic a través d'un formulari que s'habilitarà dins del període fixat. Fora de termini, també es pot fer presencialment a l'OAC, demanant cita prèvia i també per via telemàtica.

La matriculació es farà presencialment amb cita prèvia que donarà l'escola bressol municipal on té plaça adjudicada.

Per al curs 2020-2021 el calendari és:

 1. Presentació de sol·licituds del 2 al 9 de juny
 2. Publicació de la relació provisional amb els  barems el 12 de juny. 
 3. Reclamacions a la puntuació de la relació provisional del 15 al 17 de juny
 4. Publicació de la relació definitiva amb els barems el 19 de juny.
 5. Matriculacio del 8 al 14 de juliol.

En cas de dubte truqueu a l'escola bressol demanada en primera opció indicant el num. de preinscripció us informaran de la vostra situació.

EBM LA BRUNA  935887706   EBM SOL,SOLET 935886488       EBM LLUNA 935889526

 

Persona física

(el responsable de l'infant)

IDENTIFICATIVA PER A TOTS ELS CASOS

 • Còpia del llibre de família o certificat de naixement o altres documents acreditatius de la filiació de l'infant
 • Còpia del DNI/NIE o Passaport del pare i de la mare
 • Autorització per accedir a la consulta de dades a altres Administracions Públiques de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys.


ALTRES SITUACIONS SI S'ESCAU

 • Resolució judicial quan l'Infant estigui sota tutela o guarda legals
 • Informes de serveis socials quan l'Infant estigui sota guarda de fet.
 • Altre documentació acreditativa en cas de divorci o separació.

 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR SI AL·LEGA ALGUN CRITERI GENERAL I COMPLEMENTARI

A) Proximitat del lloc de treball en cas de NO tenir domicili a Rubí

 • Còpia del contracte de treball o un certificat emès per l'empresa


B) Discapacitat d'algun membre de la unitat familiar: Caldrà presentar algun o alguns d'aquests documents:

 • Còpia del certificat de discapacitat
 • Còpia de la resolució on es reconeix la pensió d'incapacitat.
 • Còpia de la resolució  on es reconeix pensió de jubilació incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


C) Beneficiari/ària de la prestació de la renda garantida de ciutadania.

 • Còpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació


D) Condició legal de família nombrosa o monoparental

 • Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
gratuït

Normes i criteris per a l'admissió d'infants al servei d'Escola Bressol de les Escoles Bressol Municipals aprovades per la Junta de Govern Local el 8 de març de 2010.

Reglament General de les Escoles Bressol Municipals aprovat pel Ple municipal en sessió de 25 de febrer de 2010 i publicat al BOPB el 13 de juliol de 2010.

La preinscripció i la matrícula són gratuïtes, sí que hi ha posteriorment les quotes mensuals que es generen pels diferents serveis utilitzats. Preus públics recollits a les Ordenances Municipal.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica