Oferta d'ocupació pública

Personal fix : 1 plaça de Tècnic/a superior, grup A1, adscrita a l'Àrea de Planificació Urbana i constitució de Borsa de treball (Sel. 06/2023)

Data de publicació:
04-04-2023
Data de modificació:
12-02-2024
Estat:
Finalitzat
7 publicacions
Anunci BOPB - Bases per a la selecció, mitjançant concurs- oposició en torn lliure, d’una plaça vacant de Tècnic superior, grup A1, adscrita a l'Àrea de Planificació Urbana, en règim de personal funcionari de carrera i constitució d'una Borsa de treball (Sel. 06/2023)
04/04/2023 08:59 - Registre de publicació

Anunci DOGC - Bases per a la selecció, mitjançant concurs- oposició en torn lliure, d’una plaça vacant de Tècnic superior, grup A1, adscrita a l'Àrea de Planificació Urbana, en règim de personal funcionari de carrera i constitució d'una Borsa de treball (Sel. 06/2023)
04/04/2023 09:01 - Registre de publicació

Relació de mèrits
04/04/2023 09:06 - Registre de publicació

Podeu descarregar el full de declaració de la relació de mèrits mitjançant el següent enllaç:

https://bustia.rubi.cat/s/jKjqS2e9nDYXwZS

Sol·licitud - 1 plaça de Tècnic/a superior, grup A1, adscrita a l'Àrea de Planificació Urbana i constitució de Borsa de treball (Sel. 06/2023)
04/04/2023 09:16 - Registre de publicació

Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 5 d'abril de 2023 i finalitza el dia 24 d'abril de 2023, inclòs (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC).

 

Tramitació online - Presentació d'instàncies

Tramitació online

 

  

Altres

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, remetre per via telemàtica a les Oficines de Correus – mitjançant ORVE al Codi Digital de destinació nº L01081846. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

Anunci - Admesos/exclosos provisional i nomenament del tribunal qualificador (Sel. 06/2023)
09/11/2023 08:11 - Registre de publicació

Anunci - Admesos/exclosos definitiu i convocatòria del primer i segon exercici (Sel. 06/2023)
05/12/2023 14:52 - Registre de publicació

AVÍS

S’informa a les persones candidates que per a la realització de l’exercici de coneixements pràctics s’haurà d’assistir a la prova amb una calculadora bàsica no programable i material per a dibuixar un croquis (llapis, colors...).

Anunci - Resultats de les proves, valoració de mèrits i resultats finals (Sel. 06/2023)
12/02/2024 10:42 - Registre de publicació

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica