Oferta d'ocupació pública

Personal fix : Una plaça de tècnic/a mijà d'educació musical, grup A2, en règim de personal laboral fix adscrit al Escola de Música Pere Burés -Professor/a de l'Escola de Música (Especialitat trombó)- (Sel. CE32/2021) Procés consolidació de places de la plantilla de l’Ajuntament de Rubí.

Data de publicació:
10-09-2021
Data de modificació:
15-12-2021
Estat:
Finalitzat
7 publicacions
Anunci DOGC - Bases específiques reguladores del procés per a seleccionar, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, una plaça inclosa a l'oferta pública d'ocupació extraordinària de consolidació, de tècnic/a mijà d'educació musical, grup A2, com a professor/a de l'escola de música, en regim de personal laboral fix.
10/09/2021 11:50 - Registre de publicació

Anunci BOPB- Bases específiques reguladores del procés per a seleccionar, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, una plaça inclosa a l'oferta pública d'ocupació extraordinària de consolidació, de tècnic/a mijà d'educació musical, grup A2, com a professor/a de l'escola de música, en regim de personal laboral fix.
10/09/2021 11:53 - Registre de publicació

Relació de mèrits
10/09/2021 11:57 - Registre de publicació

Podeu descarregar el full de declaració de la relació de mèrits mitjançant el següent enllaç:

https://cloudnext.ajrubi.cat/s/DKSjdcaQdAM9tSt

Sol·licitud - Tècnic/a mijà/ana d'educació musical (Sel. CE32/2021)
10/09/2021 12:30 - Registre de publicació

Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 11 de setembre i finalitza el dia 30 de setembre, inclòs (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC).

 

Tramitació online - Presentació d'instàncies

Tramitació online

 

  

Altres

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, per correu administratiu, és a dir, presentant la documentació a una Oficina de correus indicant que es tracta de documentació per un procés selectiu i que cal que posin el segell d’entrada de registre al full de la instància (no en el sobre), de manera que la data que constarà a efectes de registre i còmput de termini sigui la de l’Oficina de correus. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

En cas que es presenti per correu postal administratiu, s’haurà de comunicar aquest fet al departament de Recursos Humans, enviant còpia de la instància segellada a l’adreça de correu electrònic  rhhhimpuls@ajrubi.cat com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Anunci - Admissió provisional
14/10/2021 12:35 - Registre de publicació

Anunci resultats procés selectiu i mèrits
10/11/2021 13:04 - Registre de publicació

Anunci aprovació borsa de treball Tècnic/a mitjà/na educació musical.
15/12/2021 14:10 - Registre de publicació

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica