Oferta d'ocupació pública

Personal fix : Administratiu/va, grup C1, en règim de personal funcionari de carrera, adscrit al lloc de treball 949 com a Administratiu/va al Gabinet d'Alcaldia i Protocol. Procés de consolidació de places de la plantilla de l'Ajuntament de Rubí (Sel. CE55/2022)

Data de publicació:
26-10-2022
Data de modificació:
02-06-2023
Estat:
Finalitzat
8 publicacions
Anunci DOGC - BASES PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA, INCLOSA EN EL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DE LES PLACES DE PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ, D´ADMINISTRATIU/VA, GRUP C1, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, ADSCRITA AL LLOC 949 COM A ADNMINISTRATIU/VA AL GABINET D’ ALCALDIA I PROTOCOL(U007)(Sel. CE55/2022)
26/10/2022 19:19 - Registre de publicació

Relació de mèrits
26/10/2022 19:20 - Registre de publicació

Podeu descarregar el full de declaració de la relació de mèrits mitjançant el següent enllaç:

https://cloudnext.ajrubi.cat/s/aNLA75WHJc5EL4k

Sol·licitud
26/10/2022 19:27 - Registre de publicació

Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 27 d'octubre  i finalitza el dia 15 de novembre, inclòs (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC).

 

Tramitació online - Presentació d'instàncies

Tramitació online

 

  

Altres

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, remetre per via telemàtica a les Oficines de Correus – mitjançant ORVE al Codi Digital de destinació nº L01081846. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

 

Anunci - Llistat admesos/exclosos provisional
21/11/2022 15:04 - Registre de publicació

Anunci - Llistat admesos/exclosos definitiu i designació del tribunal qualificador
09/12/2022 13:22 - Registre de publicació

Anunci - Resultats de les proves, valoració de mèrits i puntuació final
28/12/2022 13:00 - Registre de publicació

Anunci - Aprovació de la borsa de treball d'Administratiu/va, grup C1 (CE55/2022)
24/02/2023 15:24 - Registre de publicació

Anunci - Llista d'espera
02/06/2023 12:54 - Registre de publicació

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica