Oferta d'ocupació pública

Personal temporal : 1 Tècnic/a superior, grup A1, adscrit/a al lloc de cap del Servei de Promoció i Dinamització Cultural (Sel. 01/2022)

Data de publicació:
13-06-2022
Data de modificació:
04-01-2023
Estat:
Finalitzat
8 publicacions
Bases generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals
13/06/2022 10:19 - Registre de publicació

Anunci BOPB – Bases específiques per a la cobertura temporal d’una plaça de tècnic/a superior, grup A1, adscrita provisionalment al lloc de treball de Cap del Servei de Promoció i Dinamització Cultural, i constitució d’una borsa de treball (Sel. 01/2022)
13/06/2022 10:21 - Registre de publicació

Relació de mèrits
13/06/2022 10:26 - Registre de publicació

Podeu descarregar el full de declaració de la relació de mèrits mitjançant el següent enllaç:

https://cloudnext.ajrubi.cat/s/4cLFi4FJTkHbqe7

Sol•licitud – Tècnic/a superior, grup A1, adscrit/a al lloc de cap del Servei de Promoció i Dinamització Cultural (Sel. 01/2022)
13/06/2022 10:32 - Registre de publicació

Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 14 de juny i finalitza el dia 4 de juliol de 2022, inclòs (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al BOPB).

Tramitació online - Presentació d'instàncies

Tramitació online

 

  

Altres

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, remetre per via telemàtica a les Oficines de Correus – mitjançant ORVE al Codi Digital de destinació nº L01081846. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

Nota informativa - Aclariment sobre la documentació a presentar
17/06/2022 11:59 - Registre de publicació

Us informem que la referència que fan les bases reguladores en el seu apartat 5.- Presentació d'instàncies, a la necessitat de presentar, juntament amb la instància de participació, un projecte en què consisteix la primera prova, és errònia. Per aquesta raó, no caldrà presentar cap tipus de projecte. 

En aquest sentit, us recordem que el present procés selectiu només preveu a la fase d'oposició, una prova pràctica (a banda de la prova de català que calgui, en el seu cas).

Servei de Recursos Humans

Anunci - Admesos/exclosos provisional, nomenament del tribunal i convocatòria de la prova pràctica (Sel. 01/2022)
07/11/2022 10:04 - Registre de publicació

Anunci - Resultats de la prova pràctica, valoració de mèrits i resultats finals (Sel. 01/2022)
12/12/2022 09:59 - Registre de publicació

Anunci - Aprovació de la borsa de treball de tècnic/a superior, grup A1, especialista en promoció i dinamització cultural (Sel. 01/2022)
04/01/2023 10:15 - Registre de publicació

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica