Oferta d'ocupació pública

Personal fix : CE35/2021- Procés selectiu per cobrir mitjançant concurs-oposició en torn lliure, una plaça vacant, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació extraordinària, en el marc del procés de consolidació de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Rubí, de tècnic/a auxiliar, grup C1, escala d'administració especial, subescala tècnica, en règim de personal funcionari de carrera, adscrit al Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i constituir una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars, grup C1.

Data de publicació:
09-11-2021
Data de modificació:
20-01-2022
Estat:
Finalitzat
5 publicacions
Anunci DOGC - Bases específiques reguladores del procés per a seleccionar, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, d’una plaça inclosa a l'oferta pública d'ocupació extraordinària de consolidació, de tècnic/a auxiliar d'administració especial, grup C1, com a tècnic/a auxiliar, en règim de personal funcionari de carrera.
09/11/2021 11:38 - Registre de publicació

Relació de mèrits
09/11/2021 11:40 - Registre de publicació

Podeu descarregar el full de declaració de la relació de mèrits mitjançant el següent enllaç:

https://cloudnext.ajrubi.cat/s/zEoeyANYdcPDw4t

 

Sol·licitud - Tècnic/a auxiliar d'administració especial. (Sel. CE35/2021)
09/11/2021 11:40 - Registre de publicació

Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 10 de novembre de 2021i finalitza el dia 29 de novembre de 2021, inclòs (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC).

 

Tramitació online - Presentació d'instàncies

Tramitació online

 

  

Altres

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, per correu administratiu, és a dir, presentant la documentació a una Oficina de correus indicant que es tracta de documentació per un procés selectiu i que cal que posin el segell d’entrada de registre al full de la instància (no en el sobre), de manera que la data que constarà a efectes de registre i còmput de termini sigui la de l’Oficina de correus. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

En cas que es presenti per correu postal administratiu, s’haurà de comunicar aquest fet al departament de Recursos Humans, enviant còpia de la instància segellada a l’adreça de correu electrònic  rhhhimpuls@ajrubi.cat com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

 

Anunci admissió provisional
16/12/2021 14:36 - Registre de publicació

Anunci resultat procés selectiu i mèrits
20/01/2022 11:25 - Registre de publicació

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica