Oferta d'ocupació pública

Personal temporal : Borsa de treball d'Auxiliar tècnic/a d'eficiència energètica, grup C1 (Sel. 12/2021)

Data de publicació:
25-05-2021
Data de modificació:
30-01-2023
Estat:
Finalitzat
5 publicacions
Anunci BOPB - Bases específiques per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar tècnic/a d'eficiència energètica, grup C1 (Sel. 12/2021)
25/05/2021 19:37 - Registre de publicació

Relació de mèrits
25/05/2021 19:40 - Registre de publicació

Podeu descarregar el full de declaració de la relació de mèrits mitjançant el següent enllaç:

https://cloudnext.ajrubi.cat/s/XD7KfPxg3BLYqsT 

Sol·licitud - Borsa de treball d'Auxiliar tècnic/a d'eficiència energètica (Sel. 12/2021)
25/05/2021 19:41 - Registre de publicació

Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 26 de maig  i finalitza el dia 14 de juny, inclòs (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al BOPB).

Tramitació online - Presentació d'instàncies

Tramitació online

 

  

Altres

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, per correu administratiu, és a dir, presentant la documentació a una Oficina de correus indicant que es tracta de documentació per un procés selectiu i que cal que posin el segell d’entrada de registre al full de la instància (no en el sobre), de manera que la data que constarà a efectes de registre i còmput de termini sigui la de l’Oficina de correus. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

En cas que es presenti per correu postal administratiu, s’haurà de comunicar aquest fet al departament de Recursos Humans, enviant còpia de la instància segellada a l’adreça de correu electrònic  rh_seleccio@ajrubi.cat com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Anunci - Aprovació provisional de la relació d'admesos/exclosos i declaració de procés selectiu desert, en cas que la relació s'elevi a definitiva
22/11/2022 13:42 - Registre de publicació

Anunci - Admesos/exclosos definitiu i declarar desert el procés selectiu de la borsa de treball d’Auxiliar tècnic d’eficiència energètica, grup C1
30/01/2023 10:17 - Registre de publicació

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica