Oferta d'ocupació pública

Personal temporal : Borsa de treball d'arquitecte superior, arquitecte tècnic i enginyer d'obres públiques (Sel. 03/2020)

Data de publicació:
18-09-2020
Data de modificació:
29-09-2020
Estat:
2 publicacions
Anunci BOPB - Bases específiques per a la creació d'una borsa de treball de personal tècnic, grup A1 i A2, per a cobrir places d'arquitecte superior, arquitecte tècnic i enginyer d'obres públiques (Sel. 03/2020)
Instància - Borsa de treball d'arquitecte superior, arquitecte tècnic i enginyer d'obres públiques (Sel. 03/2020)
18/09/2020 16:00 - Registre de publicació

NOTA: El termini de presentació d’instàncies s’inicia el dia 19 de setembre i  finalitza el dia 8 d’octubre de 2020, inclòs (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOPB).

 

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, per correu administratiu, és a dir, presentant la documentació a una Oficina de correus indicant que es tracta de documentació per un procés selectiu i que cal que posin el segell d’entrada de registre al full de la instància (no en el sobre), de manera que la data que constarà a efectes de registre i còmput de termini sigui la de l’Oficina de correus. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

 

En cas que es presenti per correu postal administratiu, s’haurà de comunicar aquest fet al departament de Recursos Humans, enviant còpia de la instància segellada a l’adreça de correu electrònic  rh_seleccio@ajrubi.cat com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

 

Amb la sol·licitud d’admissió a la convocatòria no es presenta la documentació acreditativa dels mèrits. Només es relacionen els mèrits que s’al·leguen i, posteriorment, es presentaran durant el termini específic per a la presentació documental dels mèrits (fase de concurs).

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica