Oferta d'ocupació pública

Personal temporal : Borsa de treball d'Educadors/es Socials (Sel. 10/2020)

Data de publicació:
19-06-2020
Data de modificació:
23-11-2020
Estat:
En curs
6 publicacions
Bases generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals
Anunci BOPB - Bases específiques per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es Socials (Sel. 10/2020)
Instància - Borsa de treball d'Educadors/es Socials (Sel. 10/2020)
19/06/2020 12:34 - Registre de publicació

 

NOTA: El termini de presentació d’instàncies s’inicia el dia 20 de juny i  finalitza el dia 9 de juliol de 2020, inclòs (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOPB)

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, per correu administratiu, és a dir, presentant la documentació a una Oficina de correus indicant que es tracta de documentació per un procés selectiu i que cal que posin el segell d’entrada de registre al full de la instància (no en el sobre), de manera que la data que constarà a efectes de registre i còmput de termini sigui la de l’Oficina de correus. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

En cas que es presenti per correu postal administratiu, s’haurà de comunicar aquest fet al departament de Recursos Humans, enviant còpia de la instància segellada a l’adreça de correu electrònic  rh_seleccio@ajrubi.cat com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

 

Anunci - Admesos/exclosos provisional
Anunci - Admesos/exclosos definitiu, nomenament del tribunal i convocatòria de la prova pràctica (Sel. 10/2020)
Anunci - Resultats de la prova pràctica i convocatòria de la prova de català (Sel. 10/2020)
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica