Esteu aquí: Inici → Tràmits

Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí

Aquestes bases regulen la concessió de l'aportació econòmica o subvenció als millors projectes d'implantació de nous establiments comercials a Rubí. Els objectius d'aquests ajuts són:

 • Fomentar la implantació de noves activitats comercials a la nostra ciutat
 • Promoure l'ocupació de locals buits
 • Dinamitzar les diferents zones comercials de la ciutat
 • Fomentar l'emprenedoria comercial
 • Potenciar el comerç de proximitat

Poden sol·licitar la subvenció les persones físiques i jurídiques que, durant l'any natural en què es publiqui la convocatòria:

 • Tinguin previst obrir o hagin obert un establiment comercial al detall o de serveis afins i/o complementaris al comerç. L'activitat haurà de pertànyer a alguna de les categories que s'estableixin a la convocatòria i haurà de ser un projecte innovador.
 • Tinguin previst traslladar o hagin traslladat a un nou local comercial una activitat ja en funcionament. Les activitats hauran de ser de comerç al detall o de serveis afins i/o complementaris al comerç i pertànyer a alguna de les categories que s'estableixin a la convocatòria. El trasllat haurà de ser a una zona comercialment més idònia per al tipus d'activitat desenvolupada.

a) Fotocòpia del document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica titular o futura titular de l'establiment (NIF/CIF/NIE).

b) Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l'ocupació de l'espai on s'ubica l'establiment, en el cas de les activitats ja iniciades.

c) Pla d'empresa, en què s'ha de fer constar com a mínim:

 • Breu currículum de la persona o persones sol·licitants o promotores del projecte
 • Ubicació de l'establiment
 • Descripció i motivació argumentada del projecte (justificació de la selecció de l'activitat, del producte, de la ubicació, etc.)
 • Descripció dels mitjans materials necessaris (equips, eines, mobiliari...)
 • Distribució i ambientació de l'espai (interiorisme)
 • Pla de viabilitat econòmica
 • Pla de màrqueting i comunicació

En el cas dels projectes que ja hagin iniciat la seva activitat en el moment de presentar la sol·licitud, el pla d'empresa podrà ser completat per la Certificació Tècnica que cal adjuntar a la Comunicació prèvia per activitats (Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les activitats).

d) En el cas de les activitats ja iniciades, certificat de conformitat lingüística emès pel Servei Local de Català, o qui el substitueixi, dels textos, dels rètols o de la senyalització exterior o interior. Si el rètol o la senyalització està pendent d'executar, s'adjuntarà el disseny projectat i el certificat de conformitat lingüística sobre el mateix.

e) Si en el moment de presentar-se la sol·licitud ja s'ha iniciat l'activitat comercial, caldrà presentar la justificació regulada en el Capítol I del Títol V.

f) En el cas de les activitats ja iniciades, i si el sol·licitant no és el propietari de l'espai on s'ubica l'establiment, document d'autorització de la propietat per a poder realitzar l'actuació de què es tracti quan aquesta afecti a l'immoble i/o les seves instal·lacions. No caldrà aquest document si l'autorització consta clarament en el títol d'ocupació.

g) En el cas de les activitats ja iniciades, autorització de la Junta de Propietaris en cas que l'establiment s'ubiqui en un edifici sotmès al règim de propietat horitzontal i l'actuació afecti a elements comuns. L'autorització podrà acreditar-se mitjançant l'acta de la sessió en què s'ha adoptat l'acord o el certificat acreditatiu d'aquest acord. En cas que l'autorització de la Junta de Propietaris no sigui necessària, caldrà acreditar aquesta circumstància i aportar els estatuts reguladors de la propietat horitzontal.

h) Si el sol·licitant no està subjecte al compliment d'obligacions tributàries i front la Seguretat Social, declaració responsable en aquest sentit. En cas contrari, es presentaran les certificacions o, si escau, les declaracions responsables que s'esmenten en les lletres i) i k) següents.

i) Si escau, certificació expedida per l'administració competent acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent en el compliment de les obligacions tributàries. Aquesta certificació podrà substituir-se per una declaració responsable en els termes que estableix la base 16.

j) Si escau, certificació expedida per l'administració competent acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent en el compliment de les obligacions front la Seguretat Social. Aquesta certificació podrà substituir-se per una declaració responsable en els termes que estableix la base 16.

k) Declaració responsable de trobar-se el sol·licitant al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de qualsevol subvenció, si és el cas.

l) Declaració responsable de no concórrer cap circumstància de les previstes en la normativa d'aplicació que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

m) Declaració responsable sobre la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. Si escau, en el primer cas caldrà acompanyar la sol·licitud i, en el segon, la resolució o document acreditatiu de l'atorgament o concessió.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos comptats des de la publicació de la convocatòria en el BOPB

De part
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

Bases de la subvenció a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i fins al 20 de setembre de 2019.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers