Esteu aquí: Inici → Tràmits

Convocatòria 2022 de subvencions per a la millora del comerç

Per tal de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i readaptar-se a les tendències actuals del mercat i fer front a un entorn més competitiu, l'Ajuntament de Rubí obre la convocatòria de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial per a l'any 2022, modalitat comerç.
Són objecte de subvenció les actuacions següents:

 • Renovació exterior
 • Renovació interior
 • Introducció a noves tecnologies
 • Difusió comercial
 • Supressió de barreres arquitectòniques

Persones físiques i jurídiques titulars d'establiments comercials situats dins la trama urbana consolidada de Rubí (TUC)

 • Fotocòpia del document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l'establiment (NIF/NIE/CIF).
 • Fotocòpia de la declaració d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques relativa a l'activitat empresarial que es desenvolupa a l'establiment.
 • Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l'ocupació de l'espai on s'ubica l'establiment.
 • Descripció de l'actuació i/o el projecte tècnic, si s'ha elaborat.
 • Certificat de conformitat lingüística emès pel Servei Local de Català (en el cas que l'actuació afecti al text dels rètols o de la senyalització interior i/o exterior). Si el rètol o la senyalització està pendent d'executar, s'adjuntarà el disseny projectat i el certificat de conformitat lingüística sobre el mateix.
 • Pressupost detallat elaborat pel proveïdor o contractista (en el cas que l'actuació s'executi posteriorment a la presentació de la sol·licitud).
 • Si l'actuació s'ha executat abans de la presentació de la sol·licitud, cal adjuntar:
  • El projecte tècnic, sempre que s'aportin com a justificants de despesa els honoraris professionals derivats de la seva elaboració i, si escau, de la direcció d'obra.
  • Una memòria relativa a la forma i condicions en què l'actuació s'ha dut a terme.
  • Fotografies representatives de l'actuació realitzada en general i dels elements qualificats d'essencials en particular.
  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, llur import, data d'emissió i data de pagament, conforme al model elaborat a l'efecte.
  • Les factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats a l'anterior relació i documentació acreditativa del pagament.
  • Una relació detallada dels altres recursos no municipals, siguin propis del beneficiari o procedents de tercers, que hagin finançat l'activitat, amb indicació de llur import i origen.
 • Si el sol·licitant no és el propietari de l'espai on s'ubica l'establiment, document d'autorització de la propietat per a poder realitzar l'actuació de què es tracti quan aquesta afecti a l'immoble i/o les seves instal·lacions. No caldrà aquest document si l'autorització consta clarament en el títol d'ocupació.
 • Autorització de la Junta de Propietaris (en cas que l'establiment s'ubiqui en un edifici sotmès al règim de propietat horitzontal i l'actuació afecti a elements comuns). L'autorització podrà acreditar-se mitjançant l'acta de la sessió en què s'ha adoptat l'acord o el certificat acreditatiu d'aquest acord. En cas que l'autorització de la Junta de Propietaris no sigui necessària, caldrà acreditar aquesta circumstància i aportar els estatuts reguladors de la propietat horitzontal.
 • Si el sol·licitant no està subjecte al compliment d'obligacions tributàries i front la Seguretat Social, certificat que ho acrediti.
 • Declaració responsable degudament emplenada.
 • Sol·licitud de transferència bancària degudament diligenciada per l'entitat financera, conforme al model elaborat a l'efecte.

 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

Bases reguladores de les subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí

Període de presentació de sol·licituds: Des del 11 de maig de 2022 i fins al 24 de juny de 2022

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers