Esteu aquí: Inici → Tràmits

Llicència de parcel·lació urbanística

Llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la existent un cop comprovat que compleix la normativa vigent.

Pagament de la taxa

El primer pas per presentar la sol·licitud d'una llicència de parcel·lació urbanística serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària en aquesta mateixa SEU o en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

Qualsevol persona física o jurídica.
 • Aquest imprès de sol·licitud de llicència de parcel·lació (per duplicat, si es fa per registre presencial) 

 • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques 2
 • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti 2.
 • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral 2 .
 • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats amb la referència a les coordenades georeferenciades dels seus vèrtex i amb indicació de les construccions existents (si n'hi han) 2.
 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques1 / 2
 • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible si s'escau 2.
 • Còpia de l'escriptura de propietat de la finca .
 • Còpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant legal de la mateixa, si s'escau.
 • Certificació cadastral descriptiva i gràfica dels immobles (art. 3.2 i 46 de la Ley de Catastro Inmobiliario).
 • Fotografies de l'estat actual de la finca.
 • Documentació per a la cessió de la porció de terreny corresponent, si s'escau.
 • Document d'Autoliquidació de la taxa municipal, segons Ordenança Fiscal vigent 3

 • Justificant de pagament de la taxa municipal, segons Ordenança Fiscal vigent 3 .

 

1 El plànol de qualificacions urbanístiques es pot obtenir al Servei de Planejament, presencialment amb cita prèvia al C/ Can Serra 3 (Rubí), o bé, telemàticament a través del correu electrònic infoplanejament@ajrubi.cat.

2 Documentació necessària en compliment dels articles 26, 28 i 29 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprovà el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. i en compliment a l’article 1 apartat b) de la Llei de l’Estat 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària.
3 Autoliquidació generada i lliurada per l?oficina de la Diputació de Barcelona: C/ Pau Claris, 38 (Rubí) Tel. 934729116

 Ordenança Fiscal Núm. 17

 • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
Ordenança Fiscal Núm. 17

1 mes. En compliment de l'art.248 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.

De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

normativa urbanística vigent.

Articles 26,28 i 29 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprovà el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Articles 191 a 196 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, Decret 1/2010, de 3 d'agost

 

El primer pas per presentar la sol·licitud de llicència de parcel·lació serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària a qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

Durant el tràmit de l'expedient si ha d'aportar documentació complementària o ha de subsanar deficiències requerides, els informem que consta un tràmit específic anomenat Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient, pel qual el tràmit és més àgil i escaient:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/605

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h durant els següents dies:

- del 25 de març al 28 de març (setmana santa)

- del 2 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- del 23 de desembre de 2024 al 3 de gener de 2025 (Nadal)

 El dia 1 de juliol tancat per festa local de Rubí.

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica