Esteu aquí: Inici → Tràmits

Sol·licitud de reducció de la taxa municipal de l'Escola d'Art i Disseny

Demanar una reducció del preu públic pels Tallers que s'ofereixen a  l'Escola d'Art

  • Full de sol·licitud degudament emplenat. Aquest full es pot recollir al mateix centre.
  • Informe de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar. (S'obté en la Tresoreria de la Seguretat Social (Ctra. Castellar, 6, -Terrassa-, tel 900166565).
  • Còpia del full de liquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'últim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar, segellada per alguna de les oficines habilitades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la seva recepció. Quan els contribuents hagin optat per la modalitat de declaració separada, s'aportarà còpia d'ambdós fulls de liquidació.
  • En cas de no disposar de la còpia del full o fulls de liquidació, s'haurà de presentar certificació del total de rendes percebudes per tots els membres de la unitat familiar emesa per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Documentació acreditativa dels ingressos percebuts per tots els membres de la unitat familiar en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de reducció (per exemple, nòmines, certificats de retenció de l'IRPF, certificat de percepció de pensions, declaracions trimestrals a compte d'IRPF, d'IVA, etc.).
  • Els membres de la unitat familiar majors de 16 anys i en situació d'atur, han d'aportar certificat de sol·licitud de demanda de treball expedit per l'Oficina de Treball de la Generalitat, que acrediti la seva situació laboral i, si percep assignació, la quantitat de la mateixa.
  • En cas de no poder disposar de la documentació assenyalada en els apartats c), d) i e), s'haurà de presentar una declaració jurada de tots els membres de la unitat familiar indicant els ingressos que perceben i la causa o activitat que els genera o, si és el cas, que no en perceben cap.
  • Informes dels organismes competents acreditatius de l'existència de situacions familiars o personals greus (mèdics, jurídics, de serveis socials, etc.), si s'escau.
  • En el cas dels alumnes de l'escoles de Música i d'Art, l'informe acadèmic del curs anterior emès pel tutor. Aquests alumnes hauran d'haver obtingut la qualificació de suficient o apte en els estudis corresponents realitzats en curs anterior, com a condició prèvia per poder accedir a aquesta bonificació.

En el cas que aquesta documentació es presenti, totalment o parcialment per a la preinscripció, no caldrà tornar-la a presentar.

Gratuït
  • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
14 de setembre de 2016 -  21 de setembre de 2016

Normativa sobre la reducció de preu públic a les escoles municipals aprovada per la Junta de Govern Local el pasat 16 de maig de 2011.

A l'entrar en vigor el sistema de tarifació social, el sistema de la reducció de preu públic per a les escoles bressol municipals va ser derogat a l'ordenança fiscal de l'any 2014 del Preu públic per la prestació de serveis de les escoles bressol municipals.

El full de sol·licitud degudament emplenat i la resta de documentació requerida s'ha de presentar durant la preinscripció a la secretaria de l'Escola d'art, i durant la resta del curs al registre general de l'Ajuntament a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.
La sol·licitud que no aporti tota la documentació requerida no serà valorada.
Les bases que regulen la reducció del preu públic es publiquen cada any i es poden consultar al mateix centre, així com al lloc web de l'Ajuntament de Rubí.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Escola d'art i disseny municipal Edra Edifici Escardívol, c. Joaquim Blume, 28 08191 Rubí Telèfon: 93 588 7000 ext.4407 Horaris: 

De l'1 de setembre al 30 de juny

- Matins: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores.

- Tardes: de dilluns a dijous de 15.00 a 18.30 hores / divendres de 15.00 a 17.00 hores.

Juliol

- De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores.

Tràmit telefònic Tràmit telefònic
Escola d'art i disseny municipal Edra 93 588 7000 ext.4407 Horaris: 

De l'1 de setembre al 30 de juny

- Matins: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores.

- Tardes: de dilluns a dijous de 15.00 a 18.30 hores / divendres de 15.00 a 17.00 hores.

Juliol

- De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica