Usted está aquí: Inicio → Trámites

Certificat de compatibilitat urbanística associat a la tramitació d'activitats

És previ i opcional en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent.

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o la persona que la representi legalment. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

  • Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat
  • Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada
  • Memòria tècnica descriptiva de l'activitat projectada
  • Documentació tècnica que exigeix la legislació d'accidents greus, si s'escau
  • Autorització per tramitar en nom d'altra persona, si és el cas (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Taxa segons ordenança fiscal número 19

No té efectes sobre el dret a les persones és merament informatiu.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:

Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic.

Sobre la documentació a presentar

La memòria ha d'explicar la naturalesa i les característiques principals de l'activitat, així mateix s'ha de classificar segons el CCAE i la llei 20/2009 o bé la Llei 18/2020, definir les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals.

Caducitat

L'informe o certificat urbanístic caduca en el termini que es fixa en el mateix informe, amb un mínim de sis mesos, i, si no n'hi ha, al cap de dos anys d'haver estat expedit. Transcorregut aquest termini, caldrà tornar-lo a demanar.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros