Usted está aquí: Inicio → Trámites

Cessió gratuïta de part de terrenys

Cessió de la propietat d'una part d'un terreny per part del seu titular a l'Ajuntament de Rubí. Aquest tràmit és obligatori per a la concessió de llicències d'obres quan la parcela es troba afectada urbanísticament.

La cessió s'ha de demanar previament a la concessió de la llicència d'obres sol·licitada.

IMPORTANT: La part de finca objecte de la cessió s'ha de trobar lliure de càrregues i d'ocupants

Qualsevol persona física o jurídica.

 • Aquest imprès de sol·licitud d'oferiment de Cessió gratuïta i obligatòria d'una porció de terreny (per duplicat si es fa per registre presencial).
 • Còpia de l'escriptura de titularitat de la finca.
 • Còpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant legal de la mateixa, si s'escau.
 • Certificat de titularitat i càrregues emès pel Registre de la Propietat.
 • Certificació cadastral descriptiva i gràfica dels immobles (art. 3.2 i 46 de la Llei de Cadastre Immobiliari)
 • Fotografies de l'estat actual de la finca.
 • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques. 1
 • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que es sol·licita. 1
 • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral. 1
 • Plànol acotat amb base cartogràfica topogràfica, amb descripció gráfica georreferenciada de les finques registrals, on s'indiquin les superfícies de la porció de terreny a cedir i de la finca resultant, degudament signat pel/s titular/s de la finca i tècnic 1
 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques 1
 • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible si s'escau. 1

1 Documentació necessària en compliment dels articles 26, 28 i 29 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprovà el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i en compliment a l'article 1 apartat b) de la Llei de l'Estat 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària.

Excempt

De part
No té efectes
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Secretari de l'Ajuntament amb el vist-i-plau de l'Alcaldia
 • Planejament urbanístic aprovat definitivament.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprovà el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'Aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h durant els següents dies:

- del 25 de març al 28 de març (setmana santa)

- de l'1 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- del 23 de desembre de 2024 al 3 de gener de 2025 (Nadal)

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros