Esteu aquí: Inici → Tràmits

Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials (1.1E)

Projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials

Condicions

Limitació i/o especificació dels conceptes subvencionables de carácter general i el motiu

Conceptes subvencionables de la Base 3.3

Nombre màxim de sol·licituds per entitat

Màxim 1 sol·licitud per entitat, per a un màxim de 5 projectes

Import màxim a atorgar per activitat

L'import màxim a atorgar per activitat serà equivalent al percentatge de l'import sol·licitat que coincideix amb la puntuació obtinguda després de l'aplicació dels criteris de valoració, dins del pressupost màxim objecte de convocatòria per aquesta línia. Per exemple, en el cas que la puntuació obtinguda, després d'aplicar els criteris de valoració, sigui de 80 punts, s'obtindrà com a màxim el 80% de l'import sol·licitat.

Import màxim a atorgar a un mateix beneficiari

Sense limitacions

Percentatge despeses indirectes admissibles

Fins al 5% del pressupost/cost de l'activitat

Percentatge subcontractació possible

50%

Possibilitat de realizar activitats fora del terme municipal

No

 

Requisits generals de la Base 4.1- Documentació general de la base 17.2

Documentació a aportar.

  • Model de Sol·licitud degudament omplert i signat
  • Declaració responsable
  • Sol·licitud de transferència bancària
  • Certificat del/secretari / de la secretària de l'entitat amb el vistiplau del president / de la presidenta sobre el pressupost general de l'entitat aprovat per a l'exercici corrent.
  • Certificat del/secretari / de la secretària de l'entitat amb el vistiplau del president / de la presidenta sobre el balanç general aprovat per l'entitat de l'anterior exercici.
  • Fitxa de dades de l'entitat
  • Memòria explicativa del projecte d'activitat i del seu pressupost 
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica