Esteu aquí: Inici → Tràmits

Justificació de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí de la temporada esportiva o l'any esportiu anterior

Justificació de les subvencions nominatives atorgades a les entitats esportives de Rubí la temporada esportiva o l'any esportiu anterior

  • Memòria de desenvolupament de les activitats
  • Còpia de l'acord de l'òrgan competent aprovant el balanç de l'activitat subvencionada.
  • Declaració responsable informant si s'ha sol·licitat una altra subvenció per a la mateixa finalitat i compliment de les obligacions de transparència (Annex 1).
  • Relació de despeses per a la justificació.
  • Justificants de despesa:

Factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalents incorporats a la relació de despeses i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament.

Si es presenten nòmines com a justificants, cal aportar els documents RLC i RNT (antics TC1 i TC2) de la Seguretat Social així com els comprovants del pagament de l'IRPF dels trimestres corresponents.

  • Material publicitari que s'ha utilitzat per fer difusió de l'activitat subvencionada on consti la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí.
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica