Usted está aquí: Inicio → Trámites

Sol·licitud de RENOVACIÓ anual de l'autorització d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí

Renovació anual de l'autorització de l'ús d'espais per a parades dels Mercats ambulants setmanals (Mercats de Venda no Sedentària de Rubí).

Per tal de renovar les autoritzacions dels/de les venedors/es dels Mercats ambulants setmanals de la nostra ciutat, l'Ajuntament notificarà als/a les titulars de les autoritzacions amb l'ofici de renovació (FR-CO-70), i que hauran de presentar en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rubí, la sol·licitud (FR-CO-79), que es troba a la mateixa Seu, emplenada amb les seves dades personals i signada, conjuntament amb les còpies, en format PDF, del DNI/NIE de la persona sol·licitant, del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tot el període a renovar amb les cobertures establertes, del carnet de manipulador d'aliments vigent "per als/a les sol·licitants que la seva activitat sigui l'alimentació," i de la declaració responsable (FR-CO-71), que també trobaran a la mateixa Seu, degudament emplenada amb les seves dades personals i signada, on es manifesta que:

 -       Està informat/da de que l'incompliment o  la falsedat en la documentació requerida i el seu procediment, implicarà la pèrdua automàtica de l'autorització per a l'exercici de la venda ambulant en aquest municipi.

 La NO presentació de la citada sol·licitud en el termini indicat, s'entendrà com la renúncia a la prorroga de l'autorització.

Posteriorment i una vegada comprovat el requisit d'haver aportat correctament la documentació abans esmentada, s'emetrà la liquidació corresponent a l'exercici en curs, aplicant l'Ordenança Fiscal núm. 14, mitjançant l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Si no es satisfà la taxa de la liquidació, corresponent a la autorització de la venda al Mercadal en el termini fixat a la mateixa, aquesta autorització quedarà automàticament cancel·lada.Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros