Usted está aquí: Inicio → Trámites

Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament

Comunicar a l'Ajuntament de Rubí el nomenament d'un representant legal d'una empresa d'una entitat o Associació per tal de realitzar tràmits de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica.

El representant legal d'una empresa, administrador, gerent o qui tingui capacitat de representació reconeguda per la llei.

En cas de representació de persona jurídica

  • Apoderament atorgat mitjançant document, públic o privat, amb signatura legitimada notarialment o document justificatiu que acrediti la representació
  • Document d'identitat del representant.
  • Tarja d'identificació fiscal (NIF)

En cas d'entitats i/o associacions

  • DNI representants i president
  • Estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre corresponent, amb excepció de les entitats i associacions inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.
  • En cas d'actuar com representant d'una entitat sense personalitat juridica cal aportar el document justificatiu que ho acrediti.
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica