Usted está aquí: Inicio → Trámites

Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar a la Generalitat amb anterioritat a la presentació de la declaració, comunicació i/o llicència ''obres i/o d'activitats considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució d'obres, cal que alguna de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis faci l'acte de comprovació i n'emeti el certificat.

Tot seguit, l'empresa ha de tramitar a l'Ajuntament la declaració, la comunicació o la llicència d'obres o d'activitats, segons s'escaigui.

La persona física o jurídica que vol realitzar obres o exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu respresentant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua

Documentació que cal presentar

 • Model d'instància Sol·licitud degudament omplet i signat
 • Formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya: portada de la documentació tècnica (adjuntar document)
 • Memòria tècnica descriptiva i justificativa del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d'incendis 
 • Plànol /s de les instal·lacions 

 

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa

 

IMPORTANT

La documentació tant tècnica com administrativa s’ha de presentar telemàticament. Projecte tècnic signat electrònicament per tècnic competent i formulari SP01 degudament complimentat i signat electrònicament.

Cal tenir en compte que per limitacions de l’EACAT , no s’admetrà documentació que sigui superior a 10 MB, compte la suma de projecte, plànols i formulari SP01 no pot ser superior a 10 MB.

 

L'OOFF núm. 19 estableix una taxa fixa de 500 euros.

OOFF núm. 19
 • Si necessiteu aclarir dubtes tècnics, sol·liciteu una cita amb un tècnic municipal
 • Consulteu quines Declaracions responsables i Comunicacions prèvies d'obertura d'activitats requereixen d'informe previ de bombers a Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats del Canal Empresa.
 • No caldrà realitzar novament aquest tràmit en el supòsit:
  • d'haver tramitat una llicència o comunicació d'obres i haver efectuat ja el preventiu en matèria d'incendis
  • que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

 Més informació a la pàgina web del Departament d'Interior sobre prevenció d'incendis

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros