Usted está aquí: Inicio → Trámites

Reclamacions sobre temes de consum

Tramitar reclamacions sobre temes relacionats amb consum. Cal tenir en compte que NO són temes de consum el següents:

  • Conflictes entre particulars.
  • Relacions amb l'Administració pública (multes, impostos, etc.).
  • Conflictes laborals.
  • Drets civils: herències, divorcis, separacions, etc.
  • Qüestions penals: delictes, faltes, etc.
  • Temes de convivència o funcionament en les comunitats de propietaris.
  • Reclamacions realitzades per autònoms o empreses als seus proveïdors.
  • Casos que han estat o estan sotmesos a la via judicial

 

Són persones consumidores les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat professional o empresarial.

El codi de Consum amplia la protecció a treballadors autònoms i microempreses (menys de 10 treballadors i menys de 2 milions d'euros de volum de negoci) en les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics (aigua, gas, electricitat) i serveis de tracte continuat (assegurances, serveis financers, telefonia, etc).

Gratuït

1 mes

Catalana

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

Estatal

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres llesi complementàries

Requisits per a poder tramitar una reclamació en l'OMIC de Rubí:

1.- La persona consumidora ha d'estar empadronada a Rubí, o haver adquirit un bé o contractat un servei en una empresa del nostre municipi.

2.- És imprescindible que la persona consumidora hagi presentat una reclamació prèvia a l'empresa de manera fefaent: per correu certificat amb acusament de recepció, burofax o correu electrònic amb acusament de lectura.

En els establiments presencials demaneu el Full Oficial de queixa, reclamació i denuncia. En el cas de serveis bàsics o de tracte continuat (electricitat, gas, aigua, assegurances, serveis bancaris, telefonia, etc), es pot fer per telèfon (s'haurà de sol·licitar el número de referència de la reclamació).

En l'escrit de reclamació heu d'incloure-hi les vostres dades (adreça, telèfon de contacte, etc), una exposició clara i consisa dels fets, i la petició que feu a l'empresa o professional.

 

La companyia disposa del termini legal d'un mes per a donar resposta a la vostra reclamació. Si passat aquest termini no contesta o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar la reclamació en la nostra oficina, per a la qual cosa haureu d'entregar el formulari de reclamació, degudament emplenat i signat pel titular del contracte, junt amb còpia de la documentació: contracte i les seves condicions, justificant de pagament, factures, reclamació presentada davant l'empresa, resposta si n'hi ha, etc.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros