Usted está aquí: Inicio → Trámites

Ajuts per a Casals d'estiu 2022

Les famílies podran sol·licitar a l'Ajuntament de Rubí, ajudes per a la participació dels infants que estiguin cursant de P3 a 6e el curs escolar 21-22 i vulguin assistir als Casals d'estiu organitzats per les AMPA i AFA de les escoles d'educació infantil i primària públiques de Rubí.

La Junta de Govern Local del passat 27 d'abril de 2022, ha resolt la convocatòria de sol·licitud d'ajuts a les famílies que ho necessitin.

Es pot consultar el document, al final de la pàgina d'aquest tràmit.

Les famílies que han sol·licitat l'ajut podran consultar l'estat de les concessions a la Resolució que està al final d'aquesta pàgina.

Cal que el sol·licitant es descarregui la sol·licitud que hi ha sota de la pàgina d'aquest tràmit, l'empleni i la signin degudament tots els membres de la unitat familiar  

També caldrà aportar la documentació requerida a la sol·licitud

Gratuït

Acord de Junta de Govern

Bases reguladores publicades en el BOPB del 10 de març de 2021: https://participa.rubi.cat/processes/basescasals

Convocatòria publicada en el BOPB en data 3 de maig de 2022.

Fase sol·licitud: És requisit que els sol·licitants presentin la sol·licitud degudament complimentada i els documents identificatius dels MUF. En cas que a la sol·licitud  no s'autoritzi a l'Ajuntament a consultar pels  seus mitjans la informació necessària per tramitar l'expedient, caldrà portar documentació que recull la convocatòria.

Conforme a la BASE 5,:

  1. La sol·licitud d'un ajut en el marc de les presents bases implica pels beneficiaris la cessió del dret de crèdit, de manera que en cap cas rebran l'import de l'ajut atorgat.
  2. És obligació dels beneficiaris i/o dels seus representants legals comunicar a l'Ajuntament de Rubí el Casal d'estiu on formalitzin la seva inscripció i el nombre de setmanes matriculades així com qualsevol circumstància que pugui donar lloc a la modificació de la resolució de la convocatòria, com la no formalització de la inscripció, la formalització de la matriculació i posterior desistiment o la no assistència a l'activitat. A aquest efecte, l'ajuntament podrà requerir a les entitats organitzadores/prestadores dels casals la informació necessària per verificar aquests extrems.

 Fase concessió: Una vegada presentada la sol·licitud, i tramitada la concessió, el sol·licitant consultarà  els imports concedits en l'Acord de Junta de Govern, que està disponible en el tràmit d'aquesta seu.

Fase de justificació:   la justificació tindrà lloc d'acord amb les previsions de la base 30.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros