Usted está aquí: Inicio → Trámites

Ajuts per a Casals d'estiu 2023

Les famílies podran sol·licitar a l'Ajuntament de Rubí, ajudes per a la participació dels infants que estiguin cursant de P3 a 6e el curs escolar 22-23 i vulguin assistir als Casals d'estiu organitzats per les AMPA i AFA de les escoles d?educació infantil i primària públiques de Rubí.


La Junta de Govern Local del passat 29 de març de 2023, ha resolt la convocatòria de sol·licitud d?ajuts a les famílies que ho necessitin.


Es pot consultar el document, al final de la pàgina d?aquest tràmit.

Preferentment el tràmit es farà telemàticament i només en cas d?impossibilitat es podrà tramitar presencialment a l?Oficina Municipal d?Escolarització, c/ Dr. Robert, 20 de dilluns a divendres de 9 a 14,30h.

 

També es podrà portar la documentació a l?Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17, sense cita prèvia de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h o per les tardes demanant cita prèvia.

 

Hi haurà un servei de suport per a la presentació telemàtica al Centre Cívic Cruïlla del Pinar, els dimarts de 9 a 12h i els dijous de 10 a 13h.

 

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el correu electrònic : educacio@ajrubi.cat i per telèfon al 93 588 70 00 ext 6369.

 

Poden optar als ajuts regulats en aquesta convocatòria els infants que en la data d?inici de la presentació de sol·licituds reuneixin els requisits següents:

  • Estar empadronats a Rubí
  • Estar cursant qualsevol curs d?educació infantil 3 anys a 6è de primària, durant el curs escolar 2022-2023.
  • Disposar d?un DNI, NIE o NIF. En cas de no disposin d?aquest document i que segons la normativa vigent no estiguin obligats a disposar d?aquesta identificació, el beneficiari de l?ajut serà el seu representant legal i serà qui haurà de disposar d?algun d?aquests documents.
  • Que la renda de la unitat familiar de convivència no superi els llindars econòmics segons les Bases reguladores de les subvencions aprovades pel Ple municipal el dia 25 de febrer de 2021, i publicades en fase definitiva al BOBP el 10 de març de 2021.

 

La convocatòria ha estat publicada en el BOPB  amb data 5 d?abril de 2023. Per tant a partir de l?11 d?abril de 2023, ja es pot presentar la sol·licitud amb la corresponent documentació, i fins al 24 d?abril de 2023, tots dos inclosos.

La documentació a presentar serà la següent:

  • Sol·licitud específica que podeu trobar i descarregar al final d?aquesta pàgina
  • Autoritzacions dels membres de la unitat familiar que també trobareu al final, degudament emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys empadronats al mateix domicili, sigui quin sigui el grau de parentiu.
  • La fotocòpia del DNI, NIE o NIF per ambdues cares, de TOTS els membres de la unitat familiar. En cas que l?obtenció d?aquest document no sigui obligatòria (infants menors de 14 anys), es presentarà el llibre de família complert o document que acrediti la filiació.

Gratuït

Acord de Junta de Govern

Bases reguladores publicades en el BOP del 5 d?abril de 2023:

Convocatòria publicada en el BOPB de 5/4/2023

Fase sol·licitud: És requisit que els sol·licitants presentin la sol.licitud degudament complilmentadai els documents identificatius dels MUF. En cas que a la sol·licitud  no s?autoritzi a l?Ajuntament a consultar pels  seus mitjans la informació necessària per tramitar l?expedient, caldrà portar la documentació que recull la convocatòria a l?extrem 7.

Fase concessió: Una vegada presentada la sol·licitud, i tramitada la concessió, el sol·licitant consultarà  els imports concedits en l'Acord de Junta de Govern, que està disponible en el tràmit d'aquesta seu.


Fase de justificació:   la justificació tindrà lloc d?acord amb les previsions de la base 30

Conforme a la BASE 5,:

1.    La sol·licitud d?un ajut en el marc de les presents bases implica pels beneficiaris la cessió del dret de crèdit, de manera que en cap cas rebran l?import de l?ajut atorgat.

2.    És obligació dels beneficiaris i/o dels seus representants legals comunicar a l?Ajuntament de Rubí el Casal d?estiu on formalitzin la seva inscripció i el nombre de setmanes matriculades així com qualsevol circumstància que pugui donar lloc a la modificació de la resolució de la convocatòria, com la no formalització de la inscripció, la formalització de la matriculació i posterior desistiment o la no assistència a l?activitat. A aquest efecte, l?ajuntament podrà requerir a les entitats organitzadores/prestadores dels casals la informació necessària per verificar aquests extrems.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros