Esteu aquí: Inici → Tràmits

Concurs de Cartells de Festa Major 2019

Concurs de Cartells de la Festa Major 2019 per seleccionar la imatge gràfica de la Festa Major d'enguany.

Poden participar les persones físiques, qualsevol que sigui el seu lloc de residència i la seva nacionalitat, que en la data en què finalitzi el termini de presentació de candidatures tinguin o hagin complert l'edat de 18 anys.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres d'acord a la forma de presentació i dimensions de les obres definides a la convocatòria.

Poden participar les persones físiques, qualsevol que sigui el seu lloc de residència i la seva nacionalitat, que en la data en què finalitzi el termini de presentació de candidatures tinguin o hagin complert l'edat de 18 anys.

A la sol·licitud es farà constar Concurs de Cartells de Festa Major de Sant Pere 2019

Sense cost.

Es fixa el dia 29 de maig de 2019 com a data màxima per a la resolució i notificació. La resolució posarà fi a la via administrativa i es notificarà mitjançant edicte a publicar en el tauler d'anuncis de la corporació.

No té efectes
Recurs de reposició
Acord de Junta de Govern

- Bases del Concurs de Cartells de Festa Major i convocatòria de l'any 2019.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

El termini de presentació de candidatures s'estén des de la publicació d'aquesta convocatòria fins a les 14 h del dia 7 de maig de 2019. Els treballs s'han de presentar a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

S'acceptaran les obres presentades per correu administratiu sempre i quan la data del segell sigui abans del dia 7 de maig de 2019 a les 14 h, fora d'aquest dia i hora les obres quedaran excloses.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica