Usted está aquí: Inicio → Trámites

Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals

BONIFICACIÓ

Aquelles famílies que han matriculat els seus infants a les escoles bressol municipal, i  que una vegada calculat el preu públic del servei escolar , ha quedat fixat en el tram més baix, i malgrat tot, no poden assumir la quota.

Podran adreçar-se mitjançant instància genèrica a la Unitat Bàsica de Serveis Socials de l'Ajuntament de Rubí, la sol·licitud de Bonificació de Preu, acompanyada de la documentació economica del darrer any i  la que es recull en aquest tràmit, per a que valori l'administració un % de bonificació.

Les bonificacions dels preus aniran a càrrec de la Unitat bàsica de Serveis Socials

REVISIÓ

Durant els mesos de desembre i gener del curs escolar, les famílies que tenen els seus infants matriculats a les escoles bressol municipals, i  que hagin vist modificada la seva situació de renda de forma substancial ( situacions d'atur, finalització de prestacions, etc) podran demanar revisió de la tarifa.

En el moment d'entrada en vigor del present sistema de tarifació social per al preu públic de les escoles bressol públiques de Rubí queden derogats els preus públics de les escoles bressol anteriors i la normativa de reducció del preu públics de les escoles bressol municipals.

Les revisions del preus aniran a càrrec del Servei d'infància i Educació.

Les famílies que tenen els seus fills/ filles matriculats a les escoles bressol municipals

Preu públic per la prestació de Serveis de les Escoles Bressol Municipals
Acord de Junta de Govern

Preus públics per a la prestació de serveis de les escoles bressol municipals aprovats pel Ple de l'ajuntament en sessió clebrada en data 17 de desembre de 2015.

Caldrà presentar la següent documentació acompanyant a la instància:

  • Informe actualitzat de la vida laboral de cada membre de la unitat familiar ( pares i germans majors de 16 anys)
  •  Documentació econòmica relativa als ingressos que han tingut en els  darrers sis mesos els membres de la unitat familiar.
  •  Certificat i fotocòpia  de la targeta d'atur o millora de l'ocupació dels majors de 16 anys que es trobin en situació d'atur laboral.
  • Certificat de l'OTG que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de la unitat de convivència i de l'import de la prestació, en el seu cas certificat negatiu.
  • Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència, segons model que es facilita, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentació requerida en l'apartat anterior ( declaració de renda ).
  •  En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d'interposició de la demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació.
  •  Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments, en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura.
  •  Declaració de la responsabilitat ( inclosa en la sol·licitud ) en la que es faci constar:

a)  Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes.
b)   Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.
c) Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venta, indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l'ajut. En cas contrari, indicar quins.

PODEN DEMANAR CITA PRÈVIA PER PRESENTAR LA INSTÀNCIA GENÈRICA, CLICANT EN L'ENLLAÇ DEL MENU DE LA DRETA.

Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és de forma preferent amb cita prèvia

Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar.

 

Si no disposeu de cita prèvia us atendrem de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h. En aquest cas haureu d'esperar al vostre torn. 

 

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros