Usted está aquí: Inicio → Trámites

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació de canvi de titularitat de qualsevol tipus d'activitats

Que és un canvi de titularitat?

Parlem de canvi de titularitat quan un establiment que es troba en exercici, canvia el seu titular, sigui una persona física o jurídica per un acord entre les dues parts, el que exercia l'activitat i la cedeix a un nou titular i el que la pren de nou. Per tal que el nou titular sigui clarament identificat per l'administració cal que aquest acord es manifesti per escrit, que es disposi de llicència prèvia o Comunicació efectuada.

Recomanacions per a la presentació

El canvi de titularitat és un tràmit senzill, però depenent del tipus d'establiment i de l'antiguitat de la llicència o autorització sobre la que es fa el canvi de nom pot requerir la presentació de documentació més específica, pel que es pot alterar el càlcul de cost de la tramitació que s'hagi fet i la pròpia durada del tràmit. Cal que sempre que sigui possible, el canvi de titularitat es faci un cop es disposa de suficient informació sobre la situació real de l'expedient de l'activitat.

Qualsevol persona física o jurídica

La que s'indica a la petició adjunta. Cal fer l'advertiment que un cop revisada es pot sol·licitar documentació complementària en funció del tipus d'establiment i de l'antiguitat de l'autorització prèvia.

Ordenança fiscal núm. 19

Ordenança Fiscal núm. 19

La tramitació és immediata, sempre i quan la documentació no presenti deficiències i les declaracions del peticionari siguin correctes.

No es produeix resolució al respecte, donat que no es precisa la llicència.

De part

Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions

Annex Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions (Publicat al BOPB a l'agost del 2010)

Per a més informació:


Per obtenir el plànol d'emplaçament i usos admesos, consultes urbanístiques i d'obres a realitzar, cal adreçar-se a:
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h.

Per obtenir informació o realitzar consultes referent a les condicions higienico-sanitàries de l'establiment i/o normativa sanitària d'aplicació cal adreçar-se a:
SERVEI DE SALUT PÚBLICA: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h

Per qualsevol altra consulta o sobre la tramitació de l'expedient i/o consultes tècniques no relacionades amb els apartats anteriors, cal adreçar-se a:
SERVEI D'ACTIVITATS: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros