Usted está aquí: Inicio → Trámites

Comunicació prèvia de tipus A

Descripció:

Comunicació d'inici de les activitats recollides a l'annex III.a de la vigent Ordenança Reguladora de la Intervenció Municipal en les Activitats. (BOP de 03-08-2010)

Que és una comunicació prèvia?
La comunicació prèvia substitueix a les llicències en el sentit que no cal esperar la concessió de la llicència per poder iniciar l'activitat. L'interessat pot dur a terme els treballs per instal·lar-se (obtenint les llicències d'obres o altres autoritzacions que pugui precisar) i un cop es troba en condicions d'iniciar l'activitat, ho comunica a l'Ajuntament amb la documentació que cada cas requereixi, i pot iniciar la seva activitat sense cap impediment.
Recomanacions per la presentació de la comunicació prèvia.
En aquest cas, com sigui que la responsabilitat de l'obertura recau exclusivament sobre el titular, és molt important assegurar-se prèviament a l'inici de l'activitat que no existeix cap impediment, mitjançant la reunió i presentació dels documents que es relacionen a continuació.
És molt recomanable també que tots els treballs previs a la instal·lació es duguin a terme amb l'assessorament d'un tècnic facultatiu privat, doncs cal presentar una Certificació Tècnica quan es formalitza la Comunicació prèvia a l'Ajuntament.

Qualsevol persona física o jurídica

 

 

La que s'indica a la sol·licitud adjunta. Cal fer l'advertiment que un cop revisada es pot sol.licitar documentació complementària.

Ordenança Fiscal núm. 19

 

Ordenança fiscal núm. 19

La tramitació és immediata, sempre i quan la documentació no presenti deficiències i les declaracions del peticionari siguin correctes.

No es produeix resolució al respecte, donat que no es precisa la llicència.

De part

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 

Ordenança Reguladora de la Intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

 

Annex de l'Ordenança Reguladora de la Intervenció municipal en les activitats i instal·lacions (publicat al BOPB a l'agost de 2010).

 

 

 

Per a més informació:


Per obtenir el plànol d'emplaçament i usos admesos, consultes urbanístiques i d'obres a realitzar, cal adreçar-se a:
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h.

Per obtenir informació o realitzar consultes referent a les condicions higienico-sanitàries de l'establiment i/o normativa sanitària d'aplicació cal adreçar-se a:
SERVEI DE SALUT PÚBLICA: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h

Per qualsevol altra consulta o sobre la tramitació de l'expedient i/o consultes tècniques no relacionades amb els apartats anteriors, cal adreçar-se a:
SERVEI D'ACTIVITATS: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h

Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horaris especials: Del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa) de l'15 de juny fins el 14 de setembre (Estiu) i del 21al 31 de desembre 2020 i el 4, 5 i 7 de gener 2021 (Nadal) l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vacances d'estiu del 10 al 21 d'agost ambdós inclosos

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros