Usted está aquí: Inicio → Trámites

Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos

Procediment administratiu per a l'obtenció de la llicència que permet la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos que resideixen habitualment a Rubí.

1.  Són considerats gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les següents races o els seus creuaments:

-          Akita Inu

-          Bullmastiff

-          Dòberman

-          Dog argentí

-          Dog de Bordeus

-          Fila Brasileiro

-          Mastí napolità

-          Pit bull terrier

-          Gos de presa canari

-          Rottweiler

-          Staffordshire Bull Terrier (també conegut com a staff anglès)

-          Terrier Staffordshire americà (també conegut com a am staff o american stanford)

-          Tosa japonès (Tosa inu)

 

2.  Aquells que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

3.  Els que els ajuntaments determinin, com a conseqüència del seu caràcter marcadament agressiu o perquè hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals.

Els majors d'edat propietaris/àries o posseïdors/es de gossos considerats potencialment perillosos amb residència habitual a Rubí.

 1. Model d'instància per a la sol·licitud de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
 2. Carta de pagament d'autoliquidació de la taxa.
 3. Original i còpia del DNI, NIE o passaport del propietari.
 4. Original i còpia de l'acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip (cartilla sanitària, carnet de l'arxiu d'identificació d'animals de companyia, document d'inscripció a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia o document d'inscripció al Registre general d'animals de companyia).
 5. Original i còpia del certificat de capacitat física i aptitud psicològica, emès per centre de reconeixement degudament autoritzat amb data d'expedició no superior a un any de la data de sol·licitud de la llicència.
 6. Declaració responsable de no haver estat sancionat amb alguna de les sancions que impedeixen l'obtenció de la llicència.
 7. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 €. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d'identificació de l'animal (número de microxip). Aquesta pòlissa ha de cobrir al propietari i al/s conductor/s de l'animal.
 8. Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, vigent a la data de sol·licitud.

Taxa impost de tinença d'animals. Ordenança fiscal núm. 24

Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret
 1. Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 2. Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 3. Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobte el Règim Jurídic de la Tinença d'animals potencialment perillosos.
 4. Ordenança reguladora de la tinença d'animals de l'Ajuntament de Rubí.
 1. La llicència té un període de validesa de 5 anys. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits necessaris per a l'obtenció de la mateixa.
 2. El titular ha de sol·licitar la inscripció del seu gos en el cens municipal d'animals de companyia en els 15 dies posteriors a la data d'obtenció de la llicència.
 3. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa d'assegurança, s'haurà de lliurar-ne una còpia a l'ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
 4. El propietari de l'animal haurà de notificar al registre qualsevol canvi en un termini de 15 dies (venda, pèrdua, mort, etc.).
 5. No disposar de la llicència constitueix una infracció administrativa sancionable.
 6. D'acord amb el Decret 170/2002, esmentat a la secció de Normativa, són requisits d'obligat compliment per poder obtenir la llicència, no haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. Us informem que tots els particulars condemnats per sentència ferma que hagin extingit la seva responsabilitat penal, tenen el dret d'obtenir del Ministeri de Justícia la cancel·lació del seus antecedents penals en els terminis que marca la Llei.
Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 d'octubre i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Forma) 08191 Rubí Teléfono: 935 887 000 Horarios: 

 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h

 

Tancada: aquesta oficina romandra tancada els següents dies:

- 11 d'octubre i 7 de desembre (ponts)

- del 27 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (Nadal)

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros