Usted está aquí: Inicio → Trámites

Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos

Procediment administratiu per a l'obtenció de la llicència que permet la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos que resideixen habitualment a Rubí.

1.  Són considerats gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les següents races o els seus creuaments:

-          Akita Inu

-          Bullmastiff

-          Dòberman

-          Dog argentí

-          Dog de Bordeus

-          Fila Brasileiro

-          Mastí napolità

-          Pit bull terrier

-          Gos de presa canari

-          Rottweiler

-          Staffordshire Bull Terrier (també conegut com a staff anglès)

-          Terrier Staffordshire americà (també conegut com a am staff o american stanford)

-          Tosa japonès (Tosa inu)

 

2.  Aquells que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

3.  Els que els ajuntaments determinin, com a conseqüència del seu caràcter marcadament agressiu o perquè hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals.

Els majors d'edat propietaris/àries o posseïdors/es de gossos considerats potencialment perillosos amb residència habitual a Rubí.

 1. Model d'instància per a la sol·licitud de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
 2. Carta de pagament d'autoliquidació de la taxa.
 3. Original i còpia del DNI, NIE o passaport del propietari.
 4. Original i còpia de l'acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip (cartilla sanitària, carnet de l'arxiu d'identificació d'animals de companyia, document d'inscripció a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia o document d'inscripció al Registre general d'animals de companyia).
 5. Original i còpia del certificat de capacitat física i aptitud psicològica, emès per centre de reconeixement degudament autoritzat amb data d'expedició no superior a un any de la data de sol·licitud de la llicència.
 6. Declaració responsable de no haver estat sancionat amb alguna de les sancions que impedeixen l'obtenció de la llicència.
 7. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 €. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d'identificació de l'animal (número de microxip). Aquesta pòlissa ha de cobrir al propietari i al/s conductor/s de l'animal.
 8. Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, vigent a la data de sol·licitud.

Taxa impost de tinença d'animals. Ordenança fiscal núm. 24

Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret
 1. Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 2. Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 3. Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobte el Règim Jurídic de la Tinença d'animals potencialment perillosos.
 4. Ordenança reguladora de la tinença d'animals de l'Ajuntament de Rubí.
 1. La llicència té un període de validesa de 5 anys. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits necessaris per a l'obtenció de la mateixa.
 2. El titular ha de sol·licitar la inscripció del seu gos en el cens municipal d'animals de companyia en els 15 dies posteriors a la data d'obtenció de la llicència.
 3. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa d'assegurança, s'haurà de lliurar-ne una còpia a l'ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
 4. El propietari de l'animal haurà de notificar al registre qualsevol canvi en un termini de 15 dies (venda, pèrdua, mort, etc.).
 5. No disposar de la llicència constitueix una infracció administrativa sancionable.
Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 ext. 2425 Horarios: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica