Oferta de ocupación pública

Personal fix : 12 places d’agent de Policia Local, mitjançant concurs oposició, en torn lliure, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C2, de la Policia Local de l’Ajuntament de Rubí (Sel. 08/2018)

Fecha de publicación:
28-02-2018
Fecha de modificación:
06-03-2019
Estado:
Finalitzat
20 publicaciones
Anunci al BOPB – Bases reguladores del concurs oposició, en torn lliure, per cobrir 9 places de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, grup C2, de la Policia Local de l’Ajuntament de Rubí (Sel. 08/2018)
Anunci al DOGC sobre la publicació de les bases del concurs oposició de 9 places d’agent de Policia Local de l’Ajuntament de Rubí (Sel. 08/2018)
Instància - 9 places d'agent de Policia Local, mitjançant concurs oposició, en torn lliure (Sel. 08/2018)
Anunci BOPB - Modificació de les bases reguladores del concurs oposició, en torn lliure del procés selectiu d'agents de Policia Local, en el sentit d'incrementar el nombre de places convocades fins a 12 (Sel. 08/2018)
Anunci - Admesos/exclosos provisional i convocatòria de la prova cultural i de coneixements específics (Sel. 08/2018)
Anunci DOGC - Modificació de les bases reguladores del concurs oposició, en torn lliure del procés selectiu d'agents de Policia Local, en el sentit d'incrementar el nombre de places convocades fins a 12 (Sel. 08/2018)
Relació definitiva admesos i exclosos i convocatòria prova
Anunci - Resultats prova cultural i de coneixements específics i convocatòria prova d'aptitud física
Anunci - Particularitats convocatòria prova d'aptitud física
Plantilla de respostes correctes de la prova cultural i de coneixements específics (Sel. 08/2018)
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica