Oferta d'ocupació pública

Personal temporal : Borsa de treball de personal tècnic, grup A2 per a proveir llocs de Professors/es de l'Escola de Música de Rubí (Sel. 01/2020)

Data de publicació:
18-03-2020
Data de modificació:
24-07-2020
Estat:
En curs
5 publicacions
Bases generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals
Anunci BOPB - Bases específiques per a la creació d'una borsa de treball de personal tècnic, grup A2, per a proveir llocs de professors/es de l'Escola Municipal de Música (Sel. 01/2020)
Instància - Borsa de treball Professors/es de l'Escola de Música de Rubí (Sel. 01/2020)
Anunci BOPB - Ampliació del termini de presentació d'instàncies de la borsa de Professors/s de l'Escola de Música (Sel. 01/2020)
15/06/2020 10:02 - Registre de publicació

NOTA: El termini de presentació d’instàncies s’ha ampliat en 5 dies hàbils. Per  tant, finalitza el dia 22 de juny, inclòs.

Actualment, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania no disposa de cita prèvia dins el termini de presentació d’instàncies per a realitzar el tràmit presencialment.

Per aquest motiu, les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, per correu administratiu, és a dir, presentant la documentació a una Oficina de correus indicant que es tracta de documentació per un procés selectiu i que cal que posin el segell d’entrada de registre al full de la instància (no en el sobre), de manera que la data que constarà a efectes de registre i còmput de termini sigui la de l’Oficina de correus. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

En cas que es presenti per correu postal administratiu, s’haurà de comunicar aquest fet al departament de Recursos Humans, enviant còpia de la instància a l’adreça de correu electrònic  rh_seleccio@ajrubi.cat com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Anunci - Admesos/exclosos provisional (Sel.01/2020)
24/07/2020 10:53 - Registre de publicació

NOTA: Transcorregut el termini per a poder presentar esmenes, es dictarà un nova resolució que indicarà la designació del tribunal qualificador i determinarà el lloc, la data i hora de començament del procés selectiu.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica