Disposicions normatives

Ordenances no fiscals

14 publicacions
Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats
24/03/2015 14:35 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple i publicada al BOPB el dia 3/6/2000. Modificació de l'ordenança: Aprovada per acord de Ple de data 29 d'abril de 2010 i publicat al BOPB de data 3 d'agost de 2010

Ordenança municipal de cementiri i policia mortuòria
24/03/2015 14:37 - Registre de publicació

Aprovació definitiva al Ple de 7/02/2007 i publicada al BOPB el 4/5/2007. El Ple de 5 de juliol de 2012 va aprovar inicialment la modificació de l’ Ordenança municipal de Cementiri i Policia Mortuòria. Publicada al BOPB el dia 29/4/2013 i aprovació definitiva al DOGC el dia 15/5/2013

Ordenança Municipal Reguladora de Tinença d'Animals
24/03/2015 14:38 - Registre de publicació

Aprovat per acord de Ple de data 25 de març de 2010 i publicat al BOPB de data 6 de maig de 2010

Ordenança de bon veïnatge i ús de l'espai públic
24/03/2015 14:40 - Registre de publicació

Aprovació definitiva per acord de Ple de data 30 de setembre de 2010 i publicat al BOPB de data 22 de novembre de 2010

Ordenança d'estalvi d'aigua
24/03/2015 14:41 - Registre de publicació

Aprovació definitiva per acord de Ple de data 25 de març de 2010 i publicat al BOPB de data 1 de juliol de 2010

Ordenança reguladora espai públic taules, cadires i instal. anàlogues
24/03/2015 14:47 - Registre de publicació

Aprovat per acord de Ple de data 27 d'octubre de 2011 i publicat al BOPB de data 9 de desembre de 2011. El Ple, en la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2014, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de l'espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues.

Ordenança municipal sobre llicències de guals i estacionaments reservats
24/03/2015 14:49 - Registre de publicació

Aprovat per acord de Ple de data 19 de desembre de 2013 i publicat al BOPB de data 16 de juliol de 2014

Ordenança municipal per al control i prevenció del mosquit tigre (Aedes Albopictus) i d'altres mosquits autòctons
24/03/2015 14:52 - Registre de publicació

Aprovat inicialment per acord de Ple de data 28 de març de 2012 i publicat al BOPB de data 10 d'agost de 2012

Ordenança reguladora de l'administració electrònica i transparència.
04/03/2022 14:03 - Registre de publicació

El Ple, en la sessió ordinària de 20 de juny de 2013, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica i transparència. Al BOPB de 26 de febrer de 2016 s'ha publicat l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'administració electrònica i la transparència.

Ordenança Municipal de Circulació de Rubí
24/03/2015 15:00 - Registre de publicació

Publicada al BOPB el dia 12/04/2006. Modificació de l'ordenança aprovada inicialment per acord de Ple el dia 18/06/2009 i publicada al BOPB el dia 7/11/2009

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica