Disposicions normatives

Ordenances fiscals

39 publicacions
02. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
03/03/2015 14:50 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 21/12/2006. Publicada al BOP de 30/12/2006.

07. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
05/03/2015 07:28 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple d'11/10/2018. Publicada al BOP de 31/12/2018.

08. Taxa per l'aprofitament especial del domini public a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interés general
05/03/2015 07:29 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 18/12/2014. Publicada al BOP de 31/12/2014.

09. Taxa per la utilització dels espais, el béns i la prestació de serveis de l'edifici Rubí Forma i del centre de serveis a l'empresa Can Serra
05/03/2015 07:30 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple d'11/10/2018. Publicada al BOP de 31/12/2018.

10. Taxa per la utilització dels espais, els béns, la prestació de serveis i les visites guiades del Museu municipal Castell
05/03/2015 07:31 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2015. Publicada al BOP de 28/12/2015.

11. Taxa per la utilització dels espais del teatre municipal La Sala
05/03/2015 07:32 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2015. Publicada al BOP de 28/12/2015.

12. Taxa per la utilització de les instal.lacions esportives municipals
05/03/2015 07:33 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2015. Publicada al BOP de 28/12/2015.

13. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
05/03/2015 07:35 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2008. Publicada al BOP de 27/12/2008.

14. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal
05/03/2015 07:35 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple d'11/10/2018. Publicada al BOP de 31/12/2018.

15. Taxa pel servei de clavegueram
05/03/2015 07:36 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 29/05/2014. Publicada al BOP de 19/06/2014.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica