Disposicions normatives

Ordenances fiscals

39 publicacions
30. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica
25. Taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal i per l'aprofitament i utilització dels seus llocs, parades, locals i molls.
18. Taxa per expedició de documents administratius
05/03/2015 07:44 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 7/10/2019. Publicada al BOP de 27/12/2019.

17. Taxa per llicències urbanístiques
05/03/2015 07:39 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 7/10/2019. Publicada al BOP de 27/12/2019.

16. Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
05/03/2015 08:08 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 7/10/2019. Publicada al BOP de 27/12/2019.

06. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres
04/03/2015 12:02 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 7/10/2019. Publicada al BOP de 27/12/2019.

05. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
04/03/2015 11:55 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 7/10/2019. Publicada al BOP de 27/12/2019.

04. Impost sobre activitats econòmiques
04/03/2015 11:54 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 7/10/2019. Publicada al BOP de 27/12/2019.

03. Impost sobre béns immobles
04/03/2015 11:42 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 7/10/2019. Publicada al BOP de 27/12/2019.

01. Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
03/03/2015 14:51 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per acord de Ple de 7/10/2019. Publicada al BOP de 27/12/2019.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica