Disposiciones normativas

Ordenanzas fiscales

39 publicaciones
32. Taxa per la realització de tallers a l'espai jove "Torre Bassas"
05/03/2015 07:57 - Registro de publicación
Temporalmente despublicado
33. Taxa per la prestació dels serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de salut pública.
05/03/2015 07:57 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 20/12/2012. Publicada al BOP de 31/12/2012.

34. Taxa per la utilització dels espais i béns de l'Ateneu municipal
05/03/2015 07:58 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple d'11/10/2018. Publicada al BOP de 31/12/2018.

35. Taxa per la utilització dels espais de la biblioteca municipal Mestre Martí Tauler
05/03/2015 07:58 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2015. Publicada al BOP de 28/12/2015.

36. Taxa per la utilització de l'Espona, Centre de la dansa tradicional catalana
05/03/2015 07:59 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 22/12/2011. Publicada al BOP de 30/12/2011.

37. Taxa per la prestació dels serveis d'autorització sanitària municipal per a establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcings
05/03/2015 08:01 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 19/12/2013. Publicada al BOP de 30/12/2013.

38. Taxa per la utilització dels espais del Celler Cooperatiu.
05/03/2015 08:02 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2015. Publicada al BOP de 28/12/2015.

39. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs de caràcter exclusiu.
05/03/2015 08:03 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 22/12/2016. Publicada al BOP de 30/12/2016.

30. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica