Disposiciones normativas

Ordenanzas fiscales

39 publicaciones
21. Taxa per la llicència d'autotaxi
05/03/2015 07:48 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 20/12/2012. Publicada al BOP de 31/12/2012.

22. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial i explotació dels horts urbans
05/03/2015 07:50 - Registro de publicación
Temporalmente despublicado
23. Taxa per a serveis especials de vigilància d'espectacles, transports, pas de caravanes i càrregues i descàrregues especials.
05/03/2015 07:52 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 22/12/2011. Publicada al BOP de 30/12/2011.

24. Taxa del Servei de tinença d'animals domèstics de companyia
05/03/2015 07:53 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2015. Publicada al BOP de 28/12/2015.

25. Taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal i per l'aprofitament i utilització dels seus llocs, parades, locals i molls.
26. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
05/03/2015 14:35 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 18/12/2014. Publicada al BOP de 31/12/2014.

27. Taxa per la prestació de serveis en el cementiri municipal
05/03/2015 07:54 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 18/12/2014. Publicada al BOP de 31/12/2014.

28. Taxa per la prestació de serveis de l'escola d'art i disseny
05/03/2015 07:55 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 22/12/2016. Publicada al BOP de 30/12/2016.

29. Taxa per la utilització dels espais de l'Espai 14-13, Auditori del Centre La Cruïlla.
05/03/2015 07:55 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2015. Publicada al BOP de 28/12/2015.

31. Taxa pel subministrament d'aigua
05/03/2015 07:56 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 29/05/2014. Publicada al BOP de 19/06/2014.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica