Esteu aquí: Inici → Tràmits

Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19

Tràmit específic per a la sol·licitud de devolució de la part proporcional de la taxa abonada en concepte de Taules i cadires per a la temporada Anual 2020.

Per sol·licitar la devolució cal haver obtingut la llicència d'ocupació de l'espai públic per a la temporada Anual 2020 (de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020)

Les persones titulars de llicència per a l'ocupació de l'espai públic amb taules i cadires durant la temporada Anual 2020.

Documentació necessaria.

En el cas de presentació de la documentació a la FUER

1) omplir i signar la sol·licitud específica de devolució de la part proporcional, adjuntant fotocòpia de les dues cares del DNI

2) omplir, signar i validar per l'entitat bancària el document d'Alta de tercer

3) presentar la documentació anterior a la FUER

 

En el cas de presentació de la documentació de forma telemàtica

1) omplir i signar la sol·licitud específica de devolució de la part proporcional, adjuntant fotocòpia de les dues cares del DNI

2) omplir, signar i validar per l'entitat bancària el document d'Alta de tercer

3) presentar la documentació anterior mitjançant la instància telemàtica que surt al tràmit de la Seu electrònic

Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança reguladora de l'ocupació de l'espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues

Real Decreto 463/2020, modificat pel Real Decreto 465/2020

Article 26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, pel qual s'aprova el text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica